Румънският Североизточен район е на предпоследно място с 29% от средния европейски БВП на човек
Северозападна България е най-бедният район&nbsp;в Европейския съюз - с 28 на сто от средния за ЕС брутен вътрешен продукт (БВП) на човек. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта й.<br /> <br /> Румънският Североизточен район е на предпоследно място с 29 на сто от средния европейски БВП на човек.<br /> <br /> Най-богати пък са хората в центтъра на Лондон - с 343 процента от средния БВП на човек в ЕС. Следващи по богатство са посочен Люксембург (279%),&nbsp;Брюксел (219%), Грьонинген (198%), Хамбург (188%) и Прага (172%).<br /> <br /> В общо 64 региона Евростат отчита БВП на човек под 75% от средния за ЕС, от които петнадесет са в Полша, по седем в Чехия и Румъния, по шест в България и Унгария, по четири в Италия и Португалия, по три в Гърция, Франция (отвъдморски територии) и Словакия, два във Великобритания и по един в Испания, Естония, Латвия и Литва.<br /> <br /> Зле у нас, наред с обастите&nbsp;Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен от северозападния район,&nbsp;са също Северният централен район (областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра) и Южен централен район (областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали), в който се падат по 30 процента от средния в ЕС БВП на човек).<br />