През изминалите дни се породи напрежение в работата на аптеките, които отпускат лекарства, заплащани от НЗОК. След изпратени писма от ръководството на Българския фармацевтичен съюз до НЗОК, че списъкът на НЗОК противоречи на този, издаден от комисията по цените към МС, НЗОК отново не отговори по съответния ред на БФС, а изпрати съобщения до медиите, с които се потвърждава, че списъкът на здравната каса не е съобразен с цените, определени от Комисията по цените на лекарствата към МС. Това съобщават от фармацевтичния съюз.
В същото време, само НЗОК е компетентна и длъжна да коригира списъка си. Двата списъка – на НЗОК и на Комисията по цените, са самостоятелни и всеки от тях има правна обвързваща сила. БФС не приема отново аптеките да бъдат виновни за липсата на координация между НЗОК и другите институции, заявяват от браншовата организация.
В договорите на аптеките има изрични клаузи, които не само ги задължават да продават по определените от НЗОК цени, но аптеките нямат право да купуват лекарствата от търговците на едро по цени, различни от определените в списъка на НЗОК. Това означава, че аптеките не следва да приемат от доставчиците лекарства по цени, които са различни от определените от НЗОК, включително и по-ниски.
В случай, че поради липсата на съответно синхронизиране на подзаконовия акт на НЗОК с този на Комисията по цените по вина на НЗОК бъде издадено указание, задължаващо аптеките и търговците на едро да намалят цените със задна дата, БФС ще предприеме съответните предвидени от закона действия за защита на правата и интересите на членовете си. /БЛИЦ