Фермери блокираха пътя Стара Загора Казанлък в продължение на 45 минути. Начело на групата бе Танчо Колев. Оказа се обаче, че местните нямали координация със София и не били наясно дали има сключено споразумение.
БЛИЦ припомня, че снощи  министърът на земеделието и храните Валери Цветанов и представители на организациите на земеделските производители подписаха споразумение. 
В него изрично се казва  да се приеме акт на Министерския съвет за осигуряване на необходимия финансов ресурс от 60 милиона лева за изплащане на целогодишна субсидия за мляко отговарящо на европейските хигиенно-санитарни критерии /ферми първа категория/ както следва: 20 ст. на литър за краве и козе мляко, 25 ст. на литър за овче и биволско мляко, както и започване на незабавното изплащане на субсидиите за месеците март, април, май и юни 2008 година.

 Ръководството на Националната ветеринарномедицинска служба в срок до 15 септември 2008 година да изгради Системата за идентификацията на животните и да посочи конкретен срок за въвеждане в експлоатация.
 Акредитирането на системата трябва да е не по-късно от 15 декември 2008 година.
 Системата да бъде интегрирана в ИСАК.
Компенсация на щетите от сушата през 2007 г. за пролетниците - ДФЗ с решение на Управителния съвет отпусна 10 лева на декар, асоциациите поставят искане за още 20 лева на декар.
МЗХ да изработи ясна дефиниция, съответстваща на националните особености, на понятията „мери”, „пасища”, „ливади” и „угари”.
Министър Цветанов да отмени указанията на министъра на земеделието и горите от месец юни 2007 г., изискващи плащането за такива площи да се извършва само след нарочна проверка на място от Разплащателната агенция, с измерване на заявената площ.
Министър Цветанов да издаде заповед за преразглеждане от Разплащателната агенция на всички заявления от 2007 г., съдържащи площи, които са заявени във физически блокове с код 6 и да се признаят за подходящи за подпомагане, съгласно направените констатации от протоколите на ОСЗГ по проверките на площи, заявени във физически блокове с код 6, извършени през есента на 2007 г., по искане на ДФЗ – РА, и там където са констатиране необработваеми площи, тези да не се заплащат.
 Създаване на работна група от МФ, НАП и експерти от производителите на храни за обсъждане на намаляване на ДДС на хранителни продукти от 20 на 10 %. /БЛИЦ