Създаването на интернет сайт и поддръжката му, заснемането на 8-минутен документален филм, както и отпечатването на дипляни са част от предвидената реклама на все още довършващата се магистрала "Тракия".
За целта Агенция &quot;Пътна инфраструктура&quot; е обявила обществена поръчка за<br /> 313 421 лева за избор на изпълнител за осъществяване на дейности по публичност и комуникация за лот 2, 3 и 4 по проекта за доизграждане на магистралата.<br /> <br /> Останалите дейности включват сътрудничество с електронни и печатни медии на регионално и национално ниво, организиране и провеждане на публични събития (пресконференции, дискусии, семинари, работни срещи и др.), както и организиране на специално публично събитие на национално ниво - форум или конференция.<br /> <br /> Изпълнителят ще трябва да изготвя и разпространява рекламно-информационни материали, както и информационни брошури, дипляни и мултимедиен диск. Филмът пък ще е 8-минутен и ще проследява строителството на &quot;Тракия&quot;.<br /> <br /> Проектът за доизграждане на автомагистралата - лотовете 2, 3 и 4, се финансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез оперативната програма &quot;Транспорт&quot; и с национално съфинансиране.<br /> <br /> Сроковете за завършването на лот 2 (между Стара Загора и Нова Загора) и на лот 3 (Нова Загора - Ямбол) на &quot;Тракия&quot; са до юни тази година, а на лот 4 (Ямбол - Карнобат) - до януари 2013 г.<br /> <br /> Парите идват по европейската оперативна програма &quot;Транспорт&quot;. Кандидатите ще могат да подават оферти до 9 април 2012 г. Цената ще има 70% тежест в оценката на офертите, а останалото - техническата част. Срокът на изпълнение е 1 август 2013 г.