Фрегатата „Верни” и минният ловец „Цибър” днес напуснаха военноморска база Зеебрюге, Кралство Белгия, и поеха курс към България.
В края на септември миналата година българските екипажи на корабите започнаха своето обучение в Белгия. Организацията на работата и обучението на екипажите са изцяло по стандартите и процедурите на НАТО.
В началото на март фрегатата „Верни” ще бъде тържествено посрещната във Военноморска база Бургас, а минният ловец „Цибър” – във военноморска база Варна. /БЛИЦ