Нито едно от над 500 газифицирани училища и детски градини в страната не е излизало в „дървена ваканция” въпреки ниските температури и тежките зимни условия.
До най-много учебни заведения достига мрежата на &bdquo;Овергаз Север&rdquo; &ndash; 104 училища и 88 детски градини. Следват я &bdquo;Овергаз Изток&rdquo; (съответно 77 и 60), &bdquo;Овергаз Запад&rdquo; (35 училища и 41 детски градини), &bdquo;Овергаз Юг&rdquo; (31 и 27) и столичната газоразпределителна компания &bdquo;Софиягаз&rdquo;, която доставя газ на 22 училища и 22 детски градини.<br /> <br /> Газификацията на сградите от образованието е сред главните приоритети на компанията. Разчетите показват, че те винаги са сред първите желаещи да ползват евтиното и икономично синьо гориво, щом газовата инфраструктура достигне до вратата им. В момента над 95% от учебните заведения, които се намират около изградената мрежа, вече ползват природен газ за енергийните си нужди.<br /> <br /> Начинът на пренос на екологичното гориво също е от голямо значение за достъпността му по време на зимните месеци. Както знаете, газовата инфраструктура се намира под земята и затова доставките не се влияят от непочистени и затворени пътища, ниски температури, няма нужда и от допълнителни помещения за складиране.