Държавната комисия за енергийно и водно регулиране извърши планова комплексна проверка на мрежата за природен газ на територията на град Левски. Техническото състояние на градските газопроводи и съоръжения е много добро, констатираха експертите на Комисията.
Мрежата е напълно обезопасена, налице са производствено оборудване и техника за поддръжка и отстраняване на аварии.
Планът за действие при аварийни ситуации на дружеството, което има отговорността за газификацията на град Левски – Плевенгаз - е съгласуван със службите Гражданска защита и Пожарна безопасност.

Компанията няма наложени глоби или отправени препоръки от общинската администрация. /БЛИЦ