По повод назначението на бригаден генерал Иван Мечков за директор на служба „Военна полиция” от пресцентъра на Министерството на отбраната уведомяват, че разрешенията за работа с класифицирана информация с гриф „строго секретно” се издават за срок от 3 години. Бригаден генерал Иван Мечков има разрешение, чийто срок е изтекъл.
Преподновяването на разрешението по Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ не е от неговата компетенция и не може да му бъде вменявана подобна отговорност или упрек. Към момента има&nbsp;започната процедура за разрешение за работа с класифицирана информация,&nbsp;като разрешението се очаква да бъде издадено до дни.<br /> <br /> Нарушението е извършено от страна на служител на служба &bdquo;Военна информация&rdquo;, който не е спазил чл. 55, ал. 2 и чл. 60, ал. 2 от ЗЗКИ, който гласи, че в срок от 3 месеца, преди изтичане на разрешението за работа с класифицирана информация, трябва да започне процедура за неговото преиздаване и да бъдат уведомени писмено лицето и неговият ръководител, допълват от МО. /БЛИЦ&nbsp;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />