Повече от 400 хиляди българи празнуват своя имен ден на Йордановден и Ивановден. Георги и Мария са най-често срещаните имена сред българите. Сред новородените момчета модерни са Георги и Александър, а при момичетата - Виктория, Мария и Никол, съобщиха от НСИ.
&nbsp;Георги и Мария са най-често срещаните имена сред българите. Сред новородените момчета модерни са Георги и Александър, а при момичетата - Виктория, Мария и Никол, съобщиха от НСИ. Повече от 400 хиляди българи празнуват своя имен ден на Йордановден и Ивановден.<br /> <br /> Близо 30 хиляди са личните имена на мъжете, докато при жените те са над 38 хиляди.<br /> Най-разпространените имена сред мъжете са Георги &ndash; 175 хиляди, или 4.9%, и Иван &ndash; близо 171 хиляди, или 4.7% от всички мъже в страната.<br /> <br /> Следват имената Димитър &ndash; 131 хиляди (3.7%), Николай &ndash; 95 хиляди (2.7%), Петър &ndash; 79 хиляди (2.2%), Христо &ndash; 65 хиляди (1.8%), както и Александър, Йордан, Стефан, Васил и други.<br /> <br /> От всички мъже близо 1 365 хиляди, или 38.4% притежават 20-те най-разпространени лични имена.<br /> Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед &ndash; 16 хиляди, Ахмед &ndash; 14 хиляди, и Мустафа &ndash; 12 хиляди.<br /> Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. Около 734 хиляди жени, или само 19.4% притежават 20-те най-разпространени женски имена. От всички жени 123 хиляди, или 3.3% носят името Мария.<br /> <br /> На второ място по разпространение сред жените е името Иванка &ndash; над 66 хиляди (1.8%). Следват Елена - 56 хиляди (1.5%), и Йорданка &ndash; 42 хиляди (1.1%). Сред двадесетте най-често срещани имена при жените са типично българските имена - Росица, Десислава, Петя, Виолета, Гергана, Маргарита, Надежда и други. При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме &ndash; 18 хиляди, Айше &ndash; 16 хиляди, и Емине &ndash; 10 хиляди.<br /> <br /> И при родените през 2012 г. се запазва по-голямото разнообразие на имената на момичетата (3 332 имена), отколкото на имената на момчетата (2 830 имена). Сред новородените момчета най-разпространени са имената Георги и Александър, съответно 1 124 и 1 100 деца.<br /> Следват Мартин &ndash; 974, Иван &ndash; 765, и Димитър &ndash; 694. В първите двадесет най-предпочитани имена за момчета липсват традиционни имена като Йордан, Васил, Тодор и Атанас, които са едни от най-разпространените при мъжете като цяло.<br /> <br /> При новородените момичета тенденцията на навлизане на нетрадиционни имена е по-силно изразена.<br /> Най-предпочитаното име за момиче през 2012 г. е Виктория &ndash; 877, следват Мария &ndash; 826, Никол &ndash; 662, и Александра &ndash; 510. В първите двадесет най-предпочитани имена са и Симона, Сияна, Дария, Михаела, Ванеса и Моника. Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата са Емир (225) и Мерт (120), а при момичетата &ndash; Елиф (98) и Мелек (82).<br /> <br /> Над 100 хиляди българи празнуват своя имен ден на Йордановден, а над 300 хиляди &ndash; на Ивановден. В края на 2012 г. мъжете с името Йордан са 55 хиляди, а жените с името Йорданка &ndash; 42 хиляди. Богдан и Богдана са съответно 4 200 и 2 300. Близо 171 хиляди са мъжете, носещи името Иван, 13 хиляди &ndash; Калоян, 7 хиляди &ndash; Ивелин, 3 хиляди &ndash; Йоан.<br /> <br /> Сред жените, празнуващи на Ивановден, най-много са носещите името Иванка &ndash; 66 хиляди, следват Ваня &ndash; 16 хиляди, Йоана и Ивелина &ndash; по 14 хиляди, Ива &ndash; 9 хиляди, и Ивана &ndash; 7 хиляди. От родените през 2012 г. 600 деца ще празнуват за първи път своя имен ден на Йордановден, а 2 700 &ndash; на Ивановден. Към края на 2012 г. личните имена на постоянно живеещите в страната лица са повече от 68 хиляди вида.