В деловодството на Народното събрание е постъпило предложение за назначаване на Цветан Цветков за председател на Сметната палата. Предложението е внесено малко след 13 часа от ГЕРБ и Реформаторския блок. Автори на предложението са Цветан Цветанов, Радан Кънев, Менда Стоянова, Мартин Димитров, Димитър Главчев, Атанас Атанасов и др.
Преди седмица парламентът промени на второ четене Закона за Сметната палата и одобри процедура за избор на ново ръководство. Депутатите имат 7-дневен срок да изберат ново ръководство на контролната институция. Одобрените правила дават право на всяка парламентарна група да предложи своя номинация.<br /> <br /> Цветан Цветков е роден на 27 март 1963 г. в гр. София. Завършил е Университета по национално и световно стопанство, магистър по &bdquo;Счетоводна отчетност&rdquo; .<br /> <br /> От 1988 г. до 1992 г. е финансов ревизор и главен финансов ревизор в Столично управление &bdquo;Държавен финансов контрол&rdquo; към Министерство на финансите. От 1992 г. до 1996 г. е главен финансов ревизор в Главно управление &bdquo;Държавен финансов контрол&rdquo; към Министерство на финансите. От 1996 г. до 1999 г. е последователно началник на отдел &ldquo;Организация и методология на финансовите ревизии в бюджетните предприятия&rdquo; в Главно управление &bdquo;Държавен финансов контрол&rdquo; и началник на отдел &bdquo;Вътрешен финансово-ревизионен контрол&rdquo; в Министерството на външните работи.<br /> <br /> През 2000 г. е назначен за началник на Главно управление &bdquo;Държавен финансов контрол&rdquo;. Ръководи преговорите по хармонизиране на националното законодателство с европейските регулации в областта на финансовия контрол, вследствие на което се извършва преструктурирането на Главно управление &bdquo;Държавен финансов контрол&rdquo; в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол и се въвежда вътрешният одит в публичния сектор. Директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол към Министерството на финансите до септември 2001 г. От 2002 г. до 2003 г. е съветник на министъра на финансите по въпросите на финансовия контрол и вътрешния одит.<br /> <br /> Един от основателите на Института на вътрешните одитори в България през 2003 г., който е филиал на Международния институт на вътрешните одитори.<br /> Председател е на неговия Управителен съвет в периода 2003 г. - 2008 г. и 2009-2010 г.<br /> <br /> От май 2006 г. и до избирането му за заместник-председател на Сметната палата е Ръководител на Звеното за вътрешен одит в Сметната палата на Република България.<br /> <br /> Притежава сертификат &bdquo;Вътрешен одитор в публичния сектор&rdquo; на Министерството на финансите, международен сертификат за вътрешен одитор CIA (Certified Internal Auditor) и международен сертификат за одитор в публичния сектор CGAP, издавани от Международния институт на вътрешните одитори.<br /> <br /> Член на Управителния съвет на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит (ECIIA) от 2007 г. до 2010 г.<br /> <br /> Участник и водещ лектор на много международни конференции и професионални форуми в областта на финансовия контрол, вътрешния и външния одит. Автор на редица публикации в областта на финансовия контрол, вътрешен одит, управление на риска и други.<br /> <br /> Главен редактор на сп. &bdquo;Финансов контрол&rdquo; (2001-2005 г.) и сп. &bdquo;Вътрешен одитор&rdquo; (2004 - 2005 г.).<br /> <br /> Владее английски и руски език. Женен с две деца.<br />