Хасковският окръжен съд наложи запор на всички банкови сметки на Община Хасково с две обезпечителни заповеди по искане на фирмите "Марчела 90" и "Европът".
Фирмата &quot;Марчела 90&quot; е собственост на общинския съветник Златко Марчев, а общата сума, заради която са издадени заповедите, е 3,5 млн. лв., съобщиха местните сайтове &quot;Хасково Инфо&quot; и &quot;Хасково Новини&quot;. <br /> <br /> В официалното съобщение на община Хасково се казва, че наложените запори възпрепятстват оперирането с финансови средства и на практика ще блокират за неопределен срок разплащането на предоставяните от общината услуги, финансирани чрез приходи от местни дейности&nbsp;-&nbsp;разходите за издръжка на детските градини и яслите, включващи храненето на децата, плащанията за отопление, осветление, вода и други консумативи, разходите за &quot;Социален патронаж&quot;, сметосъбиране, сметоизвозване, миене и метене на територията на цялата община. Ще бъдат спрени и плащанията за уличното осветление. <br /> <br /> Запорът е направен като гаранция за бъдещи вземания, защото предстоят дела между общината и двете фирми, тъй като сумата е спорна, коментираха от общинската администрация. По думите на кмета на Хасково Георги Иванов се търси изход от създалата се ситуация, защото в противен случай животът в цялата община трябва да спре.<br /> <br /> Наложените запори изправят община Хасково пред невъзможност да обслужва и погасяването на изтегления през 2006 г. инвестиционен кредит в размер на 20 милиона лева, да извършва разплащания по всякакъв вид договори към доставчици, в това число и разплащания по проектите на общината по Оперативни програми на Европейския съюз, допълват от кметството. <br /> <br />