Боя се, че голяма част от разследванията, които сме правили през годините, включително и по тежки дела за организирана престъпност, бяха половинчати. Това призна главният прокурор Борис Велчев, който заявява, че у нас не са оценили своевременно необходимостта да се направи опит за пълноценни финансови разследвания.
Главният прокурор Борис Велчев коментира доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка за България. ЕК напомня за това в предишни свои доклад. Велчев призна, че &quot;не се отиде до край, не се анализира имуществото на тия лица, не се направи необходимото да се установят подставените лица и това имущество да бъде съответно конфискувано. Аз съм готов веднага да си призная вината за това. Аз лично подцених този проблем&quot;, заявил е той.<br /> <br /> Друга бележка в работата на прокуратурата, която отбеляза Велчев, но и тя е от доклада от средата на миналата година, е свързана с работата по европейските фондове. &quot;Основателно ни критикуваха за това, че не търсим отговорността за цялостната картина на престъпната дейност и не търсим отговорността на евентуалните длъжностни лица&quot;. Тук обаче той посочи, че това не е изцяло отговорност на държавното обвинение и че вече е говорил с правосъдния министър. За това, че правилата, по които се отпускат европейски средства да не позволява размиване на отговорността. &quot;Това е реален проблем&quot;, заключи Велчев.<br /> <br /> Третото нещо, за което той подходи самокритично, е работата по противодействие на корупцията. &quot;Аз съм длъжен да призная, че борбата с корупцията в България не дава необходимите резултати&quot;, каза главният прокурор. Той посочи, че едва след две години напомняне, тази година ще се направят специализирани екипи за противодействие на корупцията. <br /> <br /> <br />