Висшият съдебен съвет ще избира главен прокурор на 20 декември, съобщиха от съвета. Министърът на правосъдието Диана Ковачева свика заседание на Висшия съдебен съвет във вторник, 18 декември от 10.00 часа.
В дневния ред ще бъде включена отложената днес точка - Предложение за изменение на приетите Процедурни правила за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор на Република България, в частта на раздел ІV &bdquo;Провеждане на избора&rdquo;. <br /> <br /> Вносители са членовете на Висшия съдебен съвет Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев и Камен Иванов. Изслушването на кандидатите за главен прокурор на Република България ще се проведе на заседанието на Висшия съдебен съвет на 20 декември от 9.30 часа. <br /> <br /> На днешното си заседание с 13 гласа &ldquo;за&rdquo; и 3 &ldquo;въздържал се&rdquo; ВСС избра за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Козлодуй Марин Николов за втори мандат.<br /> &nbsp;