Поредно заседание по делото срещу Иван Главчев, образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще се проведе днес в Пловдивския окръжен съд. На предишното заседание преди месец беше прието като непълно и неясно допълнителното заключение към стоково-оценъчната и съдебно-счетоводна експертиза. Това стана причина за отлагане на делото.
Допълнителните задачи имаха за цел да установят разходите, направени от Ванко 1 при 53 негови пътувания в чужбина. Вещото лице Блага Димитрова обаче представи разчети за разходите само за 22 пътувания и съдът я заплаши с глоба, ако не представи оценъчната експертиза за следващото заседание. Експертизата има голямо значение за хода на един процес и въз основа на заключенията в нея може да се изготви заключителен съдебен акт, коментира Георги Чобанов, юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Впоследствие стана ясно, че вещото лице Димитрова е действащ адвокат. Тя има дисциплинарно наказание и правата й са били отнети за една година. Това означава, че в едни съдебни дела Блага Димитрова изпълнява функцията на адвокат, а в други – на вещо лице. Юристи коментират, че в случая с делото за имуществото на Ванко 1 няма конфликт на интереси заради ангажирането на вещото лице, но е въпрос на морал Блага Димитрова да се оттегли.
Делото срещу Ванко 1 за отнемане на негови имоти стартира през февруари 2008 г. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, иска да бъдат отнети в полза на държавата недвижим имот в пловдивското село Ягодово с площ от 710 кв.м. заедно построените върху него двуетажна масивна и едноетажна полумасивна жилищни сгради и стопанска постройка. Имотът е собственост на малолетния син на Иван Главчев. Комисията настоява да се отнемат също така два леки автомобила – Мерцедес и БМВ, собственост на бившия раппевец, както и дялото му в две дружества - “Ар енд би ентъртеймънт” и “Наксел” ООД. Искът срещу Главчев е на обща стойност 96 489 лв. Димана Тодорова, БЛИЦ