На 25 октомври православната църква отбелязва денят на Светите мъченици Маркиан и Мартирий.

В началото на IV век лъжеучението на Арий се разпространило нашироко. То отхвърляло божествената същност на Спасителя. Арианскат ерес била осъдена на Първия вселенски събор в Никея в 325 година, обаче се усилила наново при царуването на император Констанций (337-361 г.).

Тогава се наченало гонение против православните. Мнозина претърпели изтезания, умрели мъченически за светата вяра. Цариградският архиепископ Павел бил свален и изгонен. Мястото му заел арианин. Арианите възтържествували и ревностно се стараели да разпространяват своето лъжеучение. Привържениците на Павел били жестоко преследвани.

Между гонените за светата вяра в Богочовека Господа Иисуса Христа, Сина Божи, особено се славели четецът Маркиан и иподяконът Мартирий, и двамата жители на Цариград. Те твърдо държали за божествените догми на светата Църква. Чрез проповед и наставления те се стараели да предпазят християните от опасните заблуждения.

Господ ги надарил с мъдрост и красноречие, с които силно действали на християните. Като видели колко е силно влиянието на Маркиан и Мартирий, властващите ариани започнали да употребяват всички средства, за да ги привлекат на своя страна. Те им предлагали пари. Обещавали им ходатайство за милост пред императора.

Но благочестивите християни твърдо и решително отхвърляли всичко. За тях светата истина била по-скъпа от всички земни блага. Те по-скоро били готови да умрат, отколкото да приемат едно учение, което хулело Богочовека и Го представяло като обикновен пророк.

Арианите изгубили надежда да ги склонят да приемат лъжеучението и ги осъдили на смърт. Изповедниците счели за неоценимо щастие да положат живота си за Христа, Единородния Син на Живия Бог. Като се приготвили чрез молитва, радостно посрещнали смъртния удар.