Разговорите за пенсионната реформа явно влизат във фаза на застой, след като днес финансовият министър Владислав Горанов изрази сериозно недоволство от традиционната дискусия между държавата, бизнеса и синдикатите в Министерството на труда и социалната политика. Недоволството на Горанов е предизвикано главно от факта, че социалните партньори не са били готови с писмени становища за предлаганите от финансовото министерство промени в пенсионната реформа - най-вече механизмът за право на избор. Днес на срещата е имало разговор и за универсалните пенсионни фондове (УПФ).
Пред журналистите финансовият министър обясни, че след като с новите поправки в Кодекса за социално осигуряване (КСО) финансовото министерство е отговорило на основните критики на приетите в края на миналата година промени, сега представителите на частните пенсионни фондове са се съсредоточили основно в две тези. Първата от тях, че избор изобщо не трябва да има, а втората се отнася до промяна на пенсионната формула, установена още 2002 година, по която се изчислява допълнението, което частните фондове трябва да дадат към пенсията на всеки отделен човек, роден след декември 1959 година.<br /> <br /> В момента родените след 1959 година, които задължително внасят 5% вноска в частен фонд, губят 28% от пенсията си от държавата, като този процент трябва да бъде компенсиран от частния фонд. По думите на Горанов, след като са видели, че нямат аргументи срещу правото на избор, представителите на фондове се опитват да поставят въпроса за промяна на коефициента на допълване, който да бъде по-нисък от 28%. Според частните фондове при пресмятане на намалението не би трябвало да се ползват само съотношението на 5% вноска във втория стълб към 17,8% осигуровка към НОИ, а във формулата трябва да влезе и 12% осигурителна вноска, която държавата прави за всеки работещ българин. Така реално намалението на пенсията от НОИ няма да е 28%, а 17%. <br /> <br /> Ако бъде приета формулата на частните фондове, това означава НОИ да плаща 10% повече по-високи пенсии на хората, родени след 1959 г., отколкото по сегашната формула. По този начин втората пенсия от частни фондове по-лесно ще покрива намалението, дори и при по-ниска натрупана сума по личната партида. <br /> <br /> &quot;Трябва да видим какво ще е последствието за бюджета на Държавното обществено осигуряване в резултат на такива промени&quot;, посочи Горанов. Ако цената е платима, той не би имал против. &quot;Докато някой смята, че 12%, които държавата трансферира, за да допълни недостигна в бюджета на ДОО, са по своя икономически характер осигурителна вноска, която идва от реалния сектор и влиза в сектора социално осигуряване, аз не съм напълно съгласен&quot;, каза той.<br /> <br /> &quot;Очаквах да се коментират текстовете за механизма за движение между втори и първи стълб, този дебат не можа да се структура по очаквания начин&quot;, каза Горанов. От думите му стана ясно, че форма на избор трябва да се въведе не само при универсалните пенсионни фондове, но и при професионалните, като механизмът предложат относно универсалните фондове ще даде възможност дискусията по отношение на професионалните да не тръгва от нула, посочи той.<br /> <br /> По отношение на отстъплението от първоначалното решение, прието през декември 2014 година и предвиждащо новопостъпващите на работа да имат една година за избор, след което автоматично да преминават изцяло към държавното осигуряване, Горанов каза, че за него основното е правото на избор и никога не е целял да фаворизира държавното осигуряване или частните фондове.<br />