Групата на БСП в Столична община смята да сезира прокуратурата и ЕК в понеделник, ако дотогава не се спре обществена поръчка за доставка на 25 броя трамваи в София. Това заяви председателят на групата на БСП в СОС Жельо Бойчев. В понеделник изтича срокът за внасяне на документация за трамваите в общината.
По обществената поръчка е въведен допълнителен стандарт, който е хърватски и трамваите трябва да бъдат съобразени с него. По думите на Бойчев така предварително се определя доставчика на тези 25 трамвая, защото в Хърватия има само един завод за трамваи в Загреб. Столична община ще заплати за 1 трамвай между 2.5-3 млн. евро, а трамваите в Хърватска струват много по-малко. Бойчев заяви, че разликата между това, което общината ще плати, и реалната цена на трамваите, има разлика от 1 млн. лева. Цялата обществена поръчка излиза 75 млн. евро и при общото калкулиране се получава така, че разликата между цената на трамваите и това, което ще даде общината за тях, е в размер на 30 млн. евро, които директно ще отидат в джоба в общинските съветници в ГЕРБ, твърди още Жельо Бойчев. 

Друго нарушение, което червените съветници са открили в Общината, е свързано с обществена поръчка за доставка на гуми за тролейбусите в София. Става въпрос за доставка на 1000 гуми. По думите на общинския съветник Георги Свиленски от десет години съществува практиката поръчка за гуми да се дава на една и съща фирма. Фирмата, която пак има договор със СО, е “Диана” ООД. Поръчката е за 500 хил. лв. и е обявена на 21 януари миналата година. По думите на Свиленски обаче в техническото описание на поръчката има две думи, които са несъвместими една с друга. Това е доставката на “диагонална гума с пълен металокорд”. Той обясни, че има два вида гуми – диагонални и радиални. У нас обаче се произвеждат само радиални думи, а диагоналната гума не може да има метаколорд. Пълен металокорд имат само радиалните гуми, така че техническото описание на поръчката си противоречи. Външната диагонална гума се произвеждала само в Чехия. По думите на Свиленски е имало кандидат за доставката с радиални гуми, но той е бил отстранен, за да може фирма “Диана” да спечели поръчката.
“Как може тази фирма да доставя гуми, които не се произвеждат въобще”, чуди се Свиленски. Мотивът за това е бил, че предложената от нея оферта била с 15% по-скъпа, отколкото тази на “Диана”.

От БСП са открили проблеми и нарушения и в изпълнението на договорите с транспортните фирми. Общината не контролира никоя от фирмите, стана ясно.

Превозвачите всеки месец трябва да предоставят ценовата си справка в общината, но не го правят. По думите на Свиленски транспортните фирми в страната вдигат цените, които не са по договор за поръчка. Те не са и закупили нови автобуси, както е по договор. 70 на сто от транспортните фирми возят със стари автобуси. Фирмите по линията “София - Силистра” например, са участвали в конкурса за обществена поръчка с цена от 13 лева, а тя в момента е 21 лв. Фирмите по линията “София – Стара Загора” возят на цена от 12 лв., при договорена 8 лв., “София – Варна” са обещали 15 лв., а превозват за 21 лв.

Десислава Вангелова, БЛИЦ