Графиците за ползването на платения отпуск, който всеки работодател е длъжен да прави всяка година, ще може да се променя "при възникване на конкретни причини от служебен характер или икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини". Това е записано в промени в наредбата за отпуските, които правителството прие днес.
Държавните институции ще имат същото задължение. Новите текстове са във връзка с измененията в реда за ползването на почивните дни в Кодекса на труда. При гласуването на промените в закона преди няколко седмици министърът на труда Тотю Младенов обясни, че в него ще се запише задължението за писане на графици, а в наредбата ще се допълни при какви случаи планът за ползване на отпуските може да бъде променян.<br /> <br /> В наредбата е записано, че платеният годишен отпуск се разрешава само след писмено искане до работодателя и се ползва от разписания график. Планът трябва да дава възможност всички служители да излязат в почивка през годината, за която тя им се полага.<br /> <br /> Преди да разпише плана шефът на фирмата е длъжен да попита всички работници кога желаят да почиват. След това работодателят трябва да покаже графикът на целия персонал и да го сложи на видно място в предприятието. Работодателят ще може да променя графика, както на един служител, така и на цял отдел. Друго задължение за фирмите е, че те ще трябва да водят документация за платения годишен отпуск на работницитес информация за ползването, прекъсването и отлагането на почивните дни, а също така и за възнаграждения по време на ползването и за платените обезщетения за неползван отпуск.<br /> <br /> <br />