Днес в Севлиево бе открит гражданско-обществен център по превенция. На церемонията присъстваха кметът на община Севлиево Йордан Стойков, директорът на ОДП-Габрово комисар Николай Митев, началникът на РПУ-Севлиево главен инспектор Иван Узунов, представители на общинския съвет и на местната администрация, съобщиха от МВР.
Проектът се реализира по инициатива на районното полицейско управление и общината, а идеята се ражда след участие на служители от РПУ-Севлиево в семинар на тема “Интеграция на ромите в обществото”, организиран от ДНСП и фондация “Отворено общество”.
В новия център ще се поддържа постоянна полицейска приемна, един ден седмично там ще работят инспектори от ДПС и “Криминална полиция”, служители на РСПБЗН и на Пътна полиция. В залата за срещи ще се провеждат семинари и лекции по опазване на обществения ред, борбата с престъпността, правата и задълженията на българските граждани. Съвместно с отдела за закрила на детето ще се извършват проверки и оценка на предоставяните услуги за деца и семейства от квартала, като особено внимание ще се отделя на деца в риск от общността. Предвижда се в центъра да се организират срещи-разговори с участието на психолози, педагози, полицаи, журналисти и родители. Заедно със специалисти от община Севлиево ще се предоставя и правна консултация на хората, ще се осъществява активна работа по създаването на навици и умения за опазване и поддържане на чиста околна среда и др. Сред поетите от организаторите ангажименти към местните жители е и активна работа, насочена към образованието и интеграцията на хора с увреждания. Общественият център разполага с богат информационен фонд по проблемите на домашното насилие, детската агресия, употребата на наркотични вещества и др. /БЛИЦ