Избирателите от прибалтийските републики и тези от бившите социалистически държави, които до 1989 г. бяха под съветска сфера на влияние, смятат, че ЕС трябва да наложи санкции на Русия заради кризата в Украйна.
Това сочат данните на <a href="https://www.euvox.eu/bg" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>EUVOX - www.euvox.eu/bg</strong></span></a>, многоезична уеб платформа, разработена специално за евроизборите и достъпна във всички страни-членки на ЕС. В момента анкетата е попълнена от над 1 млн. души. <br /> <br /> Въпросът &bdquo;ЕС трябва да наложи икономически санкции на Русия, дори ако това застрашава доставките на газ до държавите-членки&ldquo; разделя европейците на два полюса. <br /> <br /> От една страна са гражданите на Естония &ndash; 80% подкрепа за санкциите, Литва и Латвия &ndash; над 60% одобрение на мерките срещу Русия. На другия полюс е Гърция, където 58% от анкетираните са против налагането на икономически рестрикции за Русия. <br /> <br /> Над 50% от избирателите в бившите социалистически страни &ndash; Румъния, Чехия, Полша застават зад икономическите санкции.<br /> <br /> Почти еднакъв е процентът на българите, които подкрепят санкциите (41,8%) и тези, които не са съгласни ЕС да санционира Русия (41,4). Подобна тенденция се наблюдава в Испания, Словения и Германия, където гражданите са разделени почти по равно &bdquo;за&rdquo; и &bdquo;против&rdquo;. <br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201405/Russia_partii.jpg" width="520" height="301" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br type="_moz" />