Чиновниците да могат да стачкуват ефективно, като спират да работят. Това предвиждат промени в Закона за държавния служител, които ще бъдат обсъдени в понеделник от правителството, работодателите и синдикатите в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Освен това с проекта се дава право на синдикалните организации на държавните служители да сключват колективни трудови договори с шефовете на институциите, в които работят, пише "Труд".
Според сегашното законодателство стачката в администрацията може да е само символична - с лентички и плакати. Още през 2005 г. Съветът на Европа обаче се произнесе, че по този начин България нарушава 2 конвенции на Международната организация на труда и Европейската социална харта. Промените първоначално щяха да бъдат направени през 2010 г., но тогава така и не бяха приети. Сега социалният министър Ивайло Калфин ги внася отново.<br /> <br /> Чиновниците ще могат да стачкуват ефективно в два случая - ако бъде нарушен колективният трудов договор или ако не може да се постигне съгласие по условията в него. За да не се блокира обслужването на гражданите и фирмите, служителите ще подписват споразумение, което ще гарантира &quot;задоволително административно обслужване през време на стачката&quot;.<br /> <br /> Забраната за стачка остава за МВР, Министерството на отбраната и магистратите. Висшите служители (главни секретари, шефове на дирекции) също няма да могат да спират работа и ще могат да стачкуват само символично.<br /> <br /> При обсъждането на проекти на експертно ниво и синдикатите, и работодателите са възразили, че правото на стачка на държавните служители трябва да се уреди в Закона за уреждане на колективните трудови спорове, а не в Закона за държавния служител.<br />