Икономическият и Социален съвет изрази подкрепа за проекта на Национална здравна стратегия като целесъобразна и крайно необходима стъпка за реализация на здравната политика на България в контекста на членството в ЕС. Тази позиция на Съвета беше обявена в специална резолюция по актуализирания проект на Национална здравна стратегия за периода 2008-2013 г. На представянето присъстваха министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, ръководителите на КНСБ и КТ „Подкрепа”, представители на организации на работодателите.
Евгений Желев оцени високо задълбочения анализ на проекта, както и препоръките в него и потвърди, че политиката на ведомството е преди вземането на управленски решения проблемите да се предхождат от широк обществен и експертен дебат. Като сърцевина на проекта на здравна стратегия д-р Желев определи стремежа за стабилизиране на здравната система и въвеждането на програмното финансиране в здравеопазването. Той подчерта, че основната цел е създаването на условия за профилактика на населението като средство за постигане на оптимизирано и ефективно здравеопазване. Министърът на здравеопазването запозна присъстващите с основните програми със социална значимост, които министерството приоритетно ще развива през следващия 5-годишен период – Програмите за борба с наследствените, генетичните и редки заболявания, с онкологичните страдания и сърдечно-съдовите заболявания, за развитие на инвазивната кардиология и кардиохирургия. Като особено важна стъпка д-р Желев посочи продължаващото финансиране на програмата за борба с ХИВ/Спин и туберкулозата, за която наскоро България спечели финансови средства от Фонда на ООН в размер на близо 80 милиона лева. Общо до 2013 г. ще бъдат финансирани подобни проекти за 500 милиона лева. Като важен елемент и стъпка за реализиране на Националната здравна стратегия министърът на здравеопазването посочи изработването на Национална здравна карта. Резултатите от нея ще дадат посоките за решения за преструктуриране на цялото здравеопазване и в крайна сметка за повишаване на неговата качество. Изработването на картата ще стане факт до септември т.г., потвърди Евгений Желев, като отбеляза, че мерките по нея ще обхванат по-дълъг период и ще се реализират през следващите 5-7 години. Той изрази съгласие, че елемент за успеха на стратегията е съчетаването и обвързването й с други програми в областта на социалната област, в това число и програмите за демографското и икономическото развитие на страната в дългосрочен план. Крайно време е при решаването на значими социални въпроси да се отчита в най-пълна степен мнението на тези, за които правим реформата – българските граждани, и инструментариумът на здравната стратегия е изцяло насочен към това, заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев. /БЛИЦ