Столична община има проект за основен ремонт на бул. „Цар Борис ІІІ” и е поискала средства за реализацията му от държавния бюджет, съобщиха от общината.
Пътят в посочения участък фигурира в списъка на републиканските пътища в Решение на МС 945 от 1 декември 2004 г. Съгласно Правилника на Приложение на Закона за пътищата общините организират поддръжката на републиканската пътища, преминаващи през градовете, а Национална агенция „Пътна инфраструктура” участва във финансирането на поддръжката им със средства в размер на средногодишните разходи за поддържане на 1 км. от съответния клас път. За последните три години държавата не е финансирала текущите ремонти на своите пътища, намиращи се в границите на София.
Бул. „Цар Борис ІІІ” се нуждае от основен ремонт и Столична община има изготвен работен проект. За осъществяването му са необходими над 2 милиона лева.Столична община е изпратила писмо до НАПИ с искане необходимите средства да бъдат осигурени. /БЛИЦ