152 апартамента на неплатежоспособни длъжници в цялата страна се продават от частни съдия-изпълнители в момента. Всички оферти са публикувани в интернет страницата на гилдията www.sales.bcpea.org.
Продават се предимно двустайни и тристайни жилища - по 61, а по 15 са едностайните и многостайните апартаменти. <br /> <br /> В обявлението с почернен шрифт е написана началната цена, от която започва наддаването за жилището - тя е 75% от стойността на имота.&nbsp;За да участва в наддаването,&nbsp;кандидат-купувачът трябва да внесе 10% от началната цена на апартамента по банковата сметка на съдия-изпълнителя.<br /> <br /> Съдия-изпълнителят вижда коя е най-високата предложена цена и задължително пита останалите участници в търга дали ще дадат с 10% повече от максималната оферта.Откажат ли, наддаването за апартамента печели този, който е предложил най-много. (24 часа)