Eксперти от Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен почистиха екопътеката в първия геопарк в България "Искър - Панега" до Луковит.
Екопътеката се намира в границите на две защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 "Карлуковски карст" и "Карлуково", а инициативата е по повод 22 април, Деня на Земята. Събраните боклуци бяха извозени от Община-Луковит, съобщи днес в Ловеч Мира Ковачева от РИОСВ - Плевен.

Според нея пак по повод Деня на Земята РИОСВ - Плевен е подготвила специална брошура, която ще бъде разпространена сред учебните заведения. От 11 ч на 22 април експерти от екоинспекцията ще изнесат лекция по повод Деня на Земята в училище "Христо Смирненски" в Плевен.

През тази година се поставя началото на двугодишна кампания "Зелена генерация", която има основна цел да се обърне внимание върху проблемите с изменението на климата и да се даде гласност и да се спомогне за въвеждането на алтернативните източници на енергия. Гергана Димитрова/БЛИЦ