Столичен инспекторат провери законността на всички автомивки в 24-те района на София, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В рамките на своите правомощия инспекторите са изисквали документи по няколко наредби на СОС. Проверени са общо 194 обекта. Наложени са 180 глоби по квитанции и са съставени 2 акта за административни нарушения.
Най-честите нередности, извършвани в автомивките, са: миене на автомобили на тротоара, изтичане на вода извън обекта и непочистена от отпадъци прилежаща територия. Освен това инспекторите са установили, че някои от обектите не са имали договор за заустване на отпадъчни води в градската канализация. Друго често нарушение е изтеклият срок на разрешителните за водоползване. <br /> <br /> За констатираните нарушения, които са извън правомощията на Инспектората, вече са уведомени районните кметове, &bdquo;Басейнова дирекция&rdquo; - Дунавски район и &bdquo;Софийска вода&rdquo; АД.