Сумата на глобите на влезлите в сила наказателни постановления, издадени от Главна инспекция по труда за установени нарушения по спазване на трудовото законодателство в периода от месец януари до месец септември 2012 г., е 14 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на инспекцията.
Извършени са 42 601 проверки за спазване на трудовото законодателство, със 7% повече в сравнение със същия период на 2011г. <br /> <br /> За проучване и решаване на постъпили сигнали и искания от граждани, синдикати и други ведомства, за разследване на трудови злополуки и в извънредни кампании са реализирани 16 015 непланирани проверки.<br /> <br /> Установени са общо 200 234 нарушения на трудовото законодателство, на законодателството за насърчаване на заетостта и на Закона за държавния служител. <br /> <br /> Те се разпределят както следва: в областта на здравословните и безопасни условия на труд &ndash; 42,6% от общия брой; в областта на трудовите правоотношения - 57,2 % и 0,2 % на Закона за насърчавне на заетостта и Закона за държавния служител.<br /> <br /> След намесата на Инспекцията по труда от работодатели на работещи са изплатени дължими трудови възнаграждения в размер на над 52 милиона и половина лева. За периода от средата на 2009 г. до настоящия момент сумата надхвърля 207 милиона лева. /БЛИЦ<br /> <br />