Рекламният пазар в България достигна 0,99% от БВП на страната през 2006, спрямо 0,82% през 2002 година, сочат окончателните данни на агенцията за изследвания и анализи CBN-Pannoff, Stoytcheff & Co., съобщи TechNews.bg.
Проучването обхваща телевизии, преса, радио, интернет, външна реклама и ПР и се базира на приходите на реално опериращи 19 телевизии, 43 издателства на периодичен печат, 18 агенции за външна реклама, 25 агенции за ПР, 39 радио компании и 8 интернет основни портала.
Резултатите показват, че най-голям относителен ръст е постигнат в интернет рекламата, следвана от външната реклама и тази в телевизиите.

“Интересно е да отбележим, че ръст има и при печатните издания, както дори и малък – при радио рекламата”, коментираха от CBN.
С данни за пазара на реклама през 2007-а агенцията ще разполага към края на настоящата година. /БЛИЦ