Директорът на плевенската топлофикация инж. Василев призовава всички техни абонати да използват алтернативните начини за комуникация и безкасово плащане на сметките.

- Здравейте, инж. Василев, как клиентите Ви могат да плащат сметките си предвид извънредното положение, в което се намира страната?
- Здравейте, предвид извънредното положение, което е въведено заради COVID 19 и с оглед ограничаване разпространението на вируса, отправяме апел към нашите абонати да плащат своите сметки чрез безкасов метод, а именно по банков път с  платежно нареждане по сметка в клона на Уникредит Булбанк и Първа Инвестиционна Банка АД или чрез системата ePay. Всички тези начини са също толкова сигурни, както и при плащането на каса. 

- Как ще се извършва отчетът на ползваната енергия?
- Призоваваме абонатите ни да използват визуалния отчет на уредите за дялово разпределение. Нека да подават месечните си показания от водомерите и уредите за дялово разпределение безконтактно на предоставените от фирмите за дялово разпределение информационни средства -  по телефон, имейл или други в зависимост от указаното от фирмата за дялово разпределение.

Тук искам да напомня, че на сайта ни  всеки наш потребител, със своя номер, може да види общото си задължение. Месечните фактури за топлинна енергия са достъпни електронно, като за целта е необходимо само да попълнят "Заявление-декларация" по образец.

- Как клиентите Ви могат да сигнализират при проблем с топлоснабдяването или ако имат друго запитване?
- Нашите дежурни екипи работят постоянно, независимо от усложнената ситуация в страната. За сигнали и проблеми с топлоснабдяването абонатите ни могат да се обадят на телефон 064/895 288. 

Всички неотложни запитвания, които имат, могат да бъдат изпращани на нашите официални имейли [email protected] и [email protected], както и по телефон. 

Поради създалата се извънредна ситуация, съветваме клиентите си да се възползват от всички възможни алтернативни канали за комуникация с нас – телефон, имейл, уеб сайт. Това е най-доброто решение както за тях, така и за нашите служители. 

Тук искам да се извиня на клиентите, на които сме създали временни неудобства при обслужването, но правим всичко това, за да се запази животът и здравето на всички. Стриктно спазваме всички разпоредби на Националния кризисен щаб.

- Предприели ли сте всички мерки за предпазване на вашите работници и служители на работното място?
- Да взети са всички мерки.