От години Бургас заема едно от челните места в черната статистика на починалите от рак на белия дроб. Като причина обикновено се сочеха канцерогенните химични съединения, с които Нефтокомбинатът тровеше (а и продължава да трови) жителите на морския град. Напоследък обаче взе да се говори все по-настоятелно, че бургазлии наистина мрат като мухи от рак на белия дроб, но смъртта им е причинена от... радиация! Добре информирани дори побързаха да добавят, че и няколко от местните доктори също са станали жертва на радиационното облъчване. И посочиха като доказателство „букета” от некролози на починали лекари, с които са облепени вратите на местната болница.
<em>Шокиран от страшната информация, репортерът на &bdquo;ШОУ&rdquo; помоли за коментар един от малцината, които се занимават с този проблем - специалиста по гръдна хирургия към МБАЛ-Бургас д-р Веселин Джендов. Чрез нас той алармира обществото, че там, както и в няколко други града, много хора умират от рак на белите дробове. И че смъртоносната болест е причинена именно от радиацията във въздуха! <br /> <hr /> </em><strong><br /> - Д-р Джендов, много бургазлии умират от рак на белия дроб! Разбрах, че и няколко ваши колеги са станали жертва на страшната болест. Вярно ли е това?<br /> </strong>- След като през 1996 година приемното отделение на МБАЛ-Бургас беше преместено в приземния етаж на сградата, не след дълго - през 1999-2000 година, трима лекари от болницата умряха от рак на белия дроб. От етична гледна точка няма да съобщя имената им, но единият, който беше шеф на лабораторията, никога не е бил пушач. А щом човек не е бил пушач или не е пушил през последните 10-15 години, причината за заболяването е в радиоактивния газ радон. <br /> <br /> <strong>- Значи в основата на смъртоносната болест, покосила бургаските лекари, стои радиацията? <br /> </strong>- В Бургас концентрацията на радиоактивния елемент радон е <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>много, много над допустимите норми! <br /> </strong></span><br /> Счита се, че около 20 на сто от случаите на рак на белите дробове се предизвикват именно от него. Радонът е 7.5 пъти по-тежък от въздуха. Просмуква се от почвата и се утаява на ниските места. Радонът и продуктите на разпада му излъчват алфа частици и образуваният радиоактивния аерозол попада при вдишването в белите дробове. И ако няма адекватна вентилация в закритите помещения, особено в подземни, приземни и ниски етажи, става натрупване на радона и той попада в дихателната система. При децата рискът е още по-висок - така, както е и при другите видове облъчване. Затова ниските етажи на детските градини, сутерените, гаражите, дискотеките, баровете са местата, където смъртоносният газ се настанява и прониква в дробовете на посетителите... <br /> <br /> <strong>- Информацията, която съобщавате, е много тревожна. Прави ли се нещо по този въпрос?<br /> </strong>- Когато преместиха приемното отделение на болницата в приземния етаж, лично отидох в ХЕИ, за да видя какви замервания се правят с оглед на концентрацията на радон в сградата, но побързаха да се отърват от мен. Дълги години се опитвах да събудя интерес и у различните институции по този въпрос, специално за Бургас, но видях, че служителите все едно им говоря на китайски, когато им заговорех за радона и за това, че става смъртоносен, когато се натрупва в затворени подземни помещения, където хората битуват. <br /> <br /> А Бургас се намира в близост до природни находища на естествени радиоактивни минерали и според специалистите е съвсем естествено да <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>има изтичане на радиоактивен газ. <br /> <br /> </strong></span>На юг от Бургас е и хвостохранилището на мина &ldquo;Росен&rdquo;, за което държавните органи все пак признаха, че има радиация. Недалеч от Бургас е и заливът Вромос край Черноморец, където се изхвърля радиоактивен баласт. Какво направиха там &ndash; сложиха само предупредителни табели и въпросът приключи. Спомена ли се някъде, че там има и завишена концентрация на радон? А трябва да се има предвид, че радоновият проблем не е проблем на медицината, а на екологията. Ние, лекарите, се занимаваме с &bdquo;последствията&quot;...<br /> <br /> <strong>- Разбрах, че започва проучване за концентрациите на радон в сгради на различни места в страната. На какъв принцип избраха за тези замервания градовете Варна и Пловдив, а не например Бургас, Благоевград, Раковски?<br /> </strong>&ndash; Все още никъде не съм чел за резултатите от тези замервания. И за мен е загадка защо Варна и Пловдив са сред избраните градове, а не например Бургас, Благоевград, Раковски. Според мен би трябвало да изберат тези градове, на които потенциално геологичният профил отговаря да има завишени концентрации на радон. А това е районът около Бухово, гара Яна, гара Елешница, около Бургас и навсякъде другаде, където има радиоактивни източници, а не Пловдив и Варна! За Раковски съм чел публикации още през 2000 г., но каква е точната причина за повишеното наличие на радон там &ndash; не знам, и нямам никакво обяснение. Радонът в Раковски доказва колко е зловещо да бъде неглижиран този проблем! По принцип радонът се отделя навсякъде, но има места, където концентрацията му може да е повече или по-малко.<br /> <br /> <strong>- Във вашите среди се говори и за смъртоносните четири &bdquo;Б&rdquo;-та. За какво става въпрос?<br /> </strong>- Още в края на 80-те години на миналия век колеги от Катедрата по гръдна хирургия в София, където най-често попадаха случаите с белодробен рак, започнаха да говорят за смъртоносните четири &bdquo;Б&rdquo;-та. На проф. Червеняков, на проф. Балевски им е направило впечатление, че все по-често идват болни от рак на белия дроб от Бургас, Бухово, Благоевград. Като специализант при проф. Червеняков за първи път чух &bdquo;емпиричното&rdquo; правило на четирите &bdquo;Б&rdquo;-та &ndash; <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>Белодробен карцином - Бургас-Бухово-Благоевград. <br /> </strong></span><strong><br /> </strong>Веднага възниква въпросът дали причината за високата заболеваемост в Бургас не се крие в прословутото замърсява от &bdquo;Нефтозавода&rdquo;, но в Бухово няма такъв, а в Благоевград &ndash; нито уранови рудници, нито предприятие за преработка на нефт. Причината за тези проблеми и на трите места е една и съща &ndash; лекаж (изтичане, просмукване на радиоактивния газ радон от почвата и подпочвените слоеве). <br /> <br /> <strong>- Какви мерки биха могли да се предприемат срещу радоновата радиация?<br /> </strong>- Сред мерките, които трябва да се вземат срещу радоновата радиация, има и такива, които изобщо не струват пари. Нужно е да се проветряват помещенията и да им се слагат вентилационни системи &ndash; особено когато става дума за помещения в подземни, приземни и ниски етажи, дискотеки, гаражи и други работни помещения, индустриални и сервизни халета, училища и детски градини - обикновено те са в по-ниски сгради. В къщите не трябва да има цепнатини край водопроводни канализации, акумулиращите печки, шахтите... Аз съм убеден, че у нас съществува &bdquo;радонова&rdquo; карта, и смятам, че тези данни трябва да станат публични! Трябва незабавно да се започне и масовото измерване в детските градини и училищата! <br /> <br /> <strong><br /> Едно интервю на д-р Марина ШИВАРОВА,<br /> Бургас</strong>