Мая Николова е директор “Дялово разпределение и енергийни услуги”в Топлофикация София“ ЕАД. Вижте какво каза тя за удължаването на срока за възражения по изравнителните сметки за топлинна енергия и как се е справила "Топлофикация София" с кампанията по отчитане:
 

- Г-жо Николова, днес изтече удължаването на срока за възражения по изравнителните сметки за топлинна енергия. Това се случи по препоръка на министър Петкова. Защо се наложи това удължаване и какво означаваше за потребителите?
- Тази година ситуацията беше безпрецедентна най-малко по две причини - пандемията и ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.

Те  оказаха сериозно влияние върху отчетната кампания. Някои от фирмите за дялово разпределение срещнаха известни проблеми и  не успяха да приключат отчитането в срок.

Това доведе до известно забавяне при получаване на изравнителните сметки и затова удължаването на срока беше разумно решение.
 
- „Топлофикация София“ също има своя фирма за отчитане на уреди за дялово разпределение. Как се справихте вие с кампанията по отчитането тази година?
- Като топлинен счетоводител „Топлофикация София“ обслужва малко над 35 хиляди потребители. Тази година мога да кажа, че се справихме много добре, въпреки всички предизвикателства.

Веднага след настъпването на края на извънредното положение, стартирахме процеса по отчитане. В установения от закона срок до 10 юли 2020 г. успяхме да отчетем повече от 97% от клиентите си.

Под 3% са тези, които не са осигурили достъп до имота и съответно там не сме отчели уредите. Благодарение на успешното отчитане, в последствие се наложиха значително малък брой нови преизчисления на изравнителните сметки.

В същото време, процентът на подадените жалби, свързани с изравнителните сметки, изготвяни от „Топлофикация София“ като топлинен счетоводител, е 1.8%. Тези цифри са достатъчно показателни за работата ни.

Въпреки изтичането на срока за обжалване, експертите на дружеството са на разположение да отговарят на възникнали въпроси и да разясняват информация, независимо от обслужващата ги фирма за дялово разпределение.

Потребителите могат да задават своите въпроси на информационните телефони, чрез онлайн каналите, както и на място в центровете за обслужване на клиенти.

Имаме готовност, при отправени покани, да се включим в общи събрания на етажната собственост, като по този начин ще можем да дискутираме очи в очи различни възникнали въпроси и да бъдем по-близо до нашите клиенти.
 
- Какви предимства получават клиентите, които са избрали „Топлофикация София“ за свой топлинен счетоводител?
- Основното предимство е обединяването на цялата информация и всички дейности на едно място.

На клиентите не им се налага да отправят въпросите си веднъж към фирмите за дялово разпределение и веднъж към Топлофикация.

Ако ние сме техният топлинен счетоводител, то тогава разполагаме с цялата информация и можем да им съдействаме от началото до край, без да има посредник помежду ни.

Само от нас клиентите могат да получат информация по всички етапи на отчитането и изготвянето на изравнителните им сметки, както и информация по текущите им фактури.

Това им  дава възможност своевременно да подадат заявления за корекция на прогнозните месечни количества енергия за отопление и топла вода.
Освен това, като топлинен счетоводител, предлагаме и допълнителни услуги, чрез които да гарантираме ефективно използване на топлинната енергия и оптимизиране на сметките за парно.

Част от допълнителните услуги са:
  • Енергийно обследване на сградата с термовизионна камера, чрез която нагледно може да се види от къде се губи топлината.
  • Система за дистанционен месечен отчет на потреблението на топлинна енергия.
  • Поставяне на допълнителен модул за извършване на постоянен онлайн контрол и отчитане на всички уреди за дялово разпределение, включително общия топломер и водомер за топла вода в абонатната станция.
В последните две години предлагаме и нова енергийна услуга - „Управление на енергията“. Тя е предназначена за обществени и офис сгради, училища, детски градини, болнични и здравни заведения.

С помощта на системата се оптимизира потреблението, без да бъде нарушаван топлинният комфорт, а разходите за отопление и топла вода значително намаляват.

Непрекъснато се стремим да повишаваме качеството на предлаганите от нас услуги. Доказателство за това е фактът, че все повече клиенти ни избират за свой топлинен счетоводител.