Санкциите не помагат, включително и на парламентарните контакти, трябва да се търсят пътища за динамизиране на тези контакти чрез групите за приятелство, чрез икономическата комисия, чрез контакти между общините. Очевидно, че става въпрос за влошени отношения, след като сме имали толкова добри отношевия, включително и в областта на търговията, на туризма. И ще трябва да се търсят решения за изход от тази ситуация, смята лидерът на БСП Михаил Миков.
<strong>- Г-н Миков, до какви изводи стигнахте при разговорите ви със Сергей Наришки?</strong><br /> - Изводите са, че санкциите не помагат, включително и на парламентарните контакти и че трябва да се търсят пътища за динамизиране на тези контакти чрез групите за приятелство, чрез икономическата комисия, чрез контакти между общините.<br /> <br /> <strong>- Как коментира Наришкин факта, че е в списъка на санкционираните от ЕС?</strong><br /> - Това затруднява контактите. Спомняте си, че миналата година не можахме да реализираме неговото официално посещение в България.<br /> <br /> <strong>- Домакините ви поискаха ли съдествия за смекчаване или отмяна на тези санкции?</strong><br /> - Не.<br /> <br /> <strong>- Какво можем да кажем за нашите отношения с Русия, влошени ли са?</strong><br /> - Очевидно. Очевидно, че става въпрос за влошени отношения, след като сме имали толкова добри отношения, включително и в областта на търговията, на туризма. И ще трябва да се търсят решения за изход от тази ситуация.<br /> <br /> <strong>- Техни анализатори твърдят, че ние сме неблагодарна нация. Така ли гледат на нас в Русия.</strong><br /> - Напротив. Те имат добри чувства и отношения към България, но в крайна сметка трябва да има и реални стъпки да се поддържат тези отношения. И от двете страни.<br /> <br /> <strong>- При тази позиция на българското правителство, как БСП би могла да повлияе за промяна на курса?</strong><br /> - БСП ще постави въпроси по начина, по който ги поставя и сега &ndash; откровено, нормално, в парламентарен диалог. Но не само на парламентарно равнище, а и на съвсемстната икономическа комисия.<br /> <br /> <strong>- Когато се върнете в България, ще търсите ли публична изява за резултатите от вашите срещи в Москва?</strong><br /> - Да, ще запознаем управляващите &ndash; и г-жа Цачева, и премиера.<br /> <br /> <strong>- Публично или на четири очи?</strong><br /> - Не, на четири очи не бива да се правят тези неща. Никой не бива да спекулира.<br /> <br /> <strong>- Стана ли дума за нашите енергийни проекти с руско участие?</strong><br /> - Стана, разбира се, но няма да коментирам.<br /> <br /> <strong>- Защо?</strong><br /> - Не искам да коментирам.<br /> <br /> <strong>- За честването на 70-годишнията от победата над хитлеристка Германия къде ще бъдете &ndash; в Брюксел или в Москва?</strong><br /> - Не. Единственото, което днес коментирахме е, че в България тя ще се отбележи по подходящ начин и то защото най-вече неправителственият сектор и българските граждани ще участват в това.<br /> <br /> <strong>- А официални гости от БСП ще има ли на самия парад в Москва?</strong><br /> - Този въпрос не е коментиран. <br /> &nbsp;