Интервю на Радио К2 с председателя на БМГК проф. Николай Вълканов от 19 април 2018 г.
 

 
„Радио К2“: Развива ли се успешно бизнесът в България и как и с какво той допринесе за страната в последната една година?
 
Николай Вълканов: Бизнесът в България се развива бих казал не добре, а много добре. Условията за бизнес са отлични. Защо са отлични? Защото има добра законодателна рамка, добри данъчни политики, изключително голям ресурс, а за да осъществиш един голям инвестиционен проект са нужни точно тези три условия. Това е видимо от растежа, който се получава от година на година, намалена безработица до минимум, това са все успешни неща за бизнеса.
 
„Радио К2“: Ако се затворят евентуално, както се споменава, някои от въгледобивните предприятия в страната, това ще навреди ли на държавата?
 
Николай Вълканов: То е едно въгледобивното предприятие в България, това са мини „Марица-Изток“, едно наистина голямо предприятие с 30 милиона тона годишен добив, което осигурява въглища само за централите в „Марица-Изток“ – двете американски ТЕЦ 2. Мини „Марица-Изток“ скоро няма да се затворят, те работят добре, има някакви искания за увеличение на цената на въглищата, но това са въпроси, които се решават. Ние други въглищни предприятия нямаме, за добив на въглища други нямаме. Така че не виждам някакво напрежение там или някаква дилема. Поне в следващите 10 или 15 години централите ще продължат да работят на въглища. Въглища се добиват, това е хоризонтът, който виждаме пред нас и няма напрежение.