Бивш председател на районния съд в Чирпан е разследван за далаверата
<i>След сигнал до главния прокурор Борис Велчев за откраднати 2 хиляди дка земя от община Братя Даскалови, отдел &bdquo;Инспекторат&rdquo; при Върховната касационна прокуратура извърши проверка и събра достътъчно данни за образуване на досъдебно производство срещу бившия председател на Районен съд в град Чирпан - Петко Господинов. Материалите от проверката на ВКС веча са изпратени до Софийска градска прокуратура. А магистратите са информирали за това с писмо човека, който води дълга битка за истината - чирпанлията Васил Монев. Човек на &bdquo;БЛИЦ&rdquo; се срещна с него, за да научи подробности за далаверата.<br /> </i><br /> <b>- Господин Монев, как точно започна разплитането на аферата, която в Чирпан и Братя Даскалови открито наричат &rdquo; кражбата на века&rdquo;- за техните мащаби, разбира се?<br /> </b>- Започна, когато новите собственици на земеделската земя, които са я купили от незаконно присвоилите я преди това, предявяват искове за наем от стопанисващите земята лица. Тогава общинското ръководство установява, че от предоставените за стопанисване земеделски общински земи, близо 2 000 декара са прехвърлени незаконно на частни лица и фондове. По подадената в чирпанската полиция информация започва проверка. През 2005 година се образува и досъдебно производство в Районна прокуратура в Чирпан. Разследването се води от дознателя Йовчо Димов, а наблюдаващ прокурор е зам.- районния прокурор на Чирпан Георги Видев. На следващата години в РПУ Чирпан отново е подаден сигнал и е образувано ново досъдебно производство. Така от 2005 до 2009 г разследванията по двете преписки за незаконното присвояване на земя от землището на община Братя Даскалови не приключват, въпреки че са събрани достатъчно писмени доказателства. Законният срок за приключване на досъдебното производство е 2 месеца и може да бъде удължен още с 4 месеца от по-висшестоящ прокурор и още, в изключителни случаи - от Главния прокурор. Така че не трябва да си специалист за да установиш, че действията на дознателя и прокурора през тези четири години са низ от последователни и целенасочени действия за прикриване на извършителите на незаконно присвояване.<br /> <br /> <b>- И по каква схема е станало това присвояване на земята?<br /> </b>- Схемата е следната: Криминално проявени лица се снабдяват с личните данни на нищо неподозиращи хора. В случая, ще дам за пример един човек на име Евтим Панайотов Ботев от село Обединение, община Полски Тръмбеш, великотърновско.Той няма и никога не е имал земя в този район /както и другите лица по схемата за присвояването на земята/. Но от негово име друго лице подава в общинската служба &bdquo;Земеделие и гори&rdquo; заявление за стопанисване и ползване на земеделска земя. Твърди се, че въпросната / посочена с декари и местности/ земя е негова, макар и да няма абсолютно никакъв съпътстваш това твърдение документ. Но, тъй като е пропуснат срокът за заявяване на земята, според закона трябва чрез съда да се поиска възстановяване на правото за заявяване на земята. Така че подава се искова молба до съда и се насрочва делото. Но, обърнете внимание, в случая делото става възможно благодарение само на една хвърчаща &bdquo;служебна бележка&rdquo;, издадена за пред съда, в която се казва, че лицето е пропуснало срока за възстановяване на собствеността върху земеделска земя в землището на село Партизанин. В тази &bdquo;служебна бележка&rdquo; дори е сбъркана една буква във фамилията на въпросното лице вместо Ботев е записано Боев?!<br /> <br /> <b>- И това става възможно в съда, въпреки че фиктивният &bdquo;заявител на земята&rdquo; реално няма и никога не е имал каквато и да е земеделска земя в това село?<br /> </b>- Да! Нещо много повече: Лицето не само, че няма земя там и не знае, че някой от негово име подава иск до съда да му възстановяват правото за връщане с нарочно съдебно заседание, но и след насрочването на съдебното дело &bdquo;ищецът&rdquo; дори не присъсва на заседанието. Но на делото е даден ход?! Излиза и съдебното решение на съдията Петко Господинов, който тогава е председател на Районен съд в Чирпан, че лицето Евтим Панайотов Ботев има право да възстанови собствеността си върху &bdquo;процесните земеделски земи в размер на 180.9 дка&rdquo;, намиращи се в землището на село Патизанин. Описан всеки парцел &ndash; три парцела с лозя с опис на землищата и точния им обем, три ниви &ndash; по същия начин; овощна гардина и две ливади. След решението на съдията Петко Господинов зам.-началникът на общинската служба &bdquo;Земеделие и гори&rdquo; издава решение, с което възстановява на Евтим Ботев от великотърновското село тези 180.9 дка земя в землището на село Партизанин, община Братя Даскалови.<br /> <br /> <b>- Как ли би реагирал този &bdquo;чорбаджия на картон&rdquo;, ако научи какви имоти му падат от небето?<br /> </b>- Ами точно той реагира много адекватно, ще разкажа и за това. Но схемата за присвояване на държавната земя е тези картонени чорбаджи, както ги нарекохте, чиито лични данни са ползвани за заграбването на земята, никога да не разберат в какво са били замесени! Защото, след като са &bdquo;придобили&rdquo; земята, пак &bdquo;от тяхно име&rdquo; чрез &bdquo;упълномощени&rdquo; други лица &ndash; тя буквално светкавично се препродава или отстъпва на частни лица, които стават реалните й собственици. Ето в това е далаверата! Но, с човека от великотърновското село, който давам за пример, явно не са имали късмет. Този човек научава, че е замесен в нещо нередно и че е собственик на имоти, които никога не са били негови.. Наема адвокат и заявява писмено пред нотариус следната декларация: &bdquo;Декларирам пред Върховния касационен съд и всички други съдилища в Република България, че никога не съм притежавал собствени или наследствени земеделски земи в землището на село Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора. Не съм подавал заявление съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи до Общинската поземлена комиси, или Общинската служба &bdquo;Земеделие и гори&rdquo; с. Братя Даскалови, област Стара Загора да ми се възтановява собствеността върху земеделски земи. Не съм водил гражданоско дело по чл 11, ал.2 от ЗСПЗЗ в Районен съд гр.Чирпан за признаване правото за възстановяване собствеността върху земеделските земи. Не съм подписвал искова молба за Районен съд гр.Чирпан за завеждане на гражданско дело.Не съм получавал призовки, обявления и други книжа от съда във връзка с водено от мен гражданско дело за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи. Лицето Ганчо Колев, разписало се за получаване на призовка и обявление от Чирпанския съд, със задължения да ми ги предаде &ndash; ми е непознато и не съл получавал призовки и обявления. Не съм получавал никакви земеделски земи в землището на с.Партизанин, община Братя Даскалови, област Стара Загора, върху които да ми е възстановено правото на собственост от Общинската служба &bdquo;Земеделие и гори&rdquo; с.Братя Даскалови, област Стара Загора.За горните действия на районен съд в гр.Чирпан научавам сега от Кмета на община Братя Даскалови.&rdquo; Следва заверката на декларацията с нотариалния печат и подписа. И тъй като случаят е раздухан около него, тази земя и до момента е &bdquo;собственост&rdquo; на човека от великотърновското село. По подобен начин стои &bdquo;схемата&rdquo; за кражба и при другите присвоени близо две хиляди декара общинска земя из различни землища на батадяскаловската община. Но за разлика от този случай - там е действано светкавично и собствеността е прехвърлена още на следващия ден след като се &bdquo;възстанови&rdquo; фиктивната собственост на нищо неподозиращите хора. Земята &bdquo;от тяхно име&rdquo; се прехвърля на нови собственици и фондове. Имам сведение, че една част от такава земя е придобила и една докторка от Чирпан - общинска съветничка. Макар че аз съм пускал сигналите до прокуратурата и текат проверки- никой не ме е запознал с хода им относно този случай на съветничката. <br /> <br /> <b>- Навярно има и още други такива съдебни решения, след като има толкова много заграбена земя, знаете ли за тях?<br /> </b>- Имам информация, че в община Братя Даскалови има и други съдебни решения за възстановяване правото на заявена земя/ б.а. присвоената общинска земя/.Но &bdquo;при справка&rdquo; в съда на Чирпан се оказвало, че няма такива дела?! <br /> <br /> <b>- Изчезнали ли са, как?<br /> </b>- Не знам дали са изчезнали. И дали тези съдебни решения са истински, или са фалшифицирани - това полицията трябва да каже? Фак е, обаче, че ги има.<br /> <br /> <b>- Но кой точно подава и движи документите от името на лицата, които едно, че нямат никаква земя в този район, но и не подозират, че от тяхно име някой върши всичко това?<br /> </b>- Знам, че имената на тези лица са известни на полицията?! Интересен факт е обаче, че едно от лицата, което &bdquo;движи&rdquo; тези документи е криминално проявено, арестувано е в момент на извъшване на сделки в местния нотариат на Чирпан. Ще кажа само инициалите му. Г.Г. Но седмица след ареста му производството срещу него е спряно и то е засечено отново в нотариата да &bdquo;движи&rdquo; сделки свободно?!<br /> <br /> <b>- А какво е мястото, според вас на икономическа полиция в Чирпан около разследването на тази заграбена по най-пладнешкия начин земя?<br /> </b>- За мен икономическа полиция в Чирпан си е свършила перфектно работата. Всичко, което е трябвало да се извърши от тяхна страна с установяването на факти, имена на хора и прочее е направено. Един от тези служители, примерно е Благовест Георгиев, който по моему - много точно работи, а и другите момчета - също. Подкрепям усилията им. Давал съм им информация. В разследванията си по различни пътища сме стигали до едни и същи изводи и факти. Но аз не бих искал да съм на тяхно място и да изпитвам унижението от това, че техният труд в продължение на 4-5 години стои захвърлен в някакво чекмедже.<br /> &nbsp;<br /> <b>- В кое по-точно?<br /> </b>- В чекмеджето на дознателя Йовчо Димов. Покрай раздвижването в полицията малко преди да освободят шефа на старозагорската полиция Точно Михайлов пуснах до него писмен сигнал за цялата тая далавера и затова, че дознателят Йовчо Димов прикрива с бездействието си организирана престъпна група. И комисар Тончо Михайлов ми отговори, че за това деяние му е наложено наказанието &bdquo;Порицание&rdquo;. Приложената му наказателна мярка си е едно чисто и просто &bdquo;поощрение&rdquo; от екс шефа на старозагорската полиция Тончо Михайлов, ако и да са го отстранили от делото. Ние сме чирпанлии и се познаваме. Отидох при Йовчо Димов да се срещна лице в лице с него?<br /> <br /> <b>- И как реагира този дознател?<br /> </b>- Той много се смути, когато в прав текст го попитах защо укрива углавно престъпление?! Та това си е организирана престъпна група, която действа по схема! Но, ако се съди по отговора, който тогава ми бе изпратен от Тончо Михайлов по случая със земята на Братя Даскалови - под надзора на Окръжна прокуратура, работят вече други двама дознатели. Вижте, тази кражба е нещо страшно! Тук има замесено и длъжностно лице по връчване на призовките от съда. При едно внимателно вглеждане в тези призовки са очевидни еднакви почерци, подписи, часове...Оказва се още, че във великотърновското село Обединение никога не са получавали такава разписка и трябва да се установи дали тази разписка е напускала изобщо сградата на съда в Чирпан?! Всичко е известно на полицията и прокуратурата, но от 2004 година с тези неща не се приключва. Дано сега вече, след като стартира разплитането на далаверата и има светлина в тунела виновниците за грабежа да идат на съд и той да бъде справедливо възмездие за деянията.<br /> <br /> <i><b>Интерю на Керка Хубенова, БЛИЦ</b></i><br />