Днес Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще разглежда предложения за увеличение на таксите за студенти. Ректорът проф. Анастас Герджиков обяви, че не се очакват протести, вследствие на новите тарифи за образование, пише "Стандарт".
<strong>- Проф. Герджиков, стана ясно, че в Софийския университет има предложение за вдигане на таксите. Какво представлява то?</strong><br /> - Става дума за увеличаване на таксите със сравнително малък процент. Грандиозните суми, за които се чу, не са верни. Освен това говорим за увеличение таксите на бъдещите студенти - тоест при студентите, които в момента учат в университета, няма да има промяна. Студентският съвет е приел това увеличение за разлика от други години.<br /> <br /> <strong>- Тоест не очаквате протести, каквито винаги са съпътствали предложенията за увеличение на таксите?</strong><br /> - Не, защото в Студентския съвет е имало дебат по темата и всички са разбрали, че става дума за малко увеличение за бъдещите студенти, че няколко години не са увеличавани таксите, че всички други университети са вдигали таксите си през тези години. Така че това е една разумна стъпка - ние не правим нещо, което да навреди на студентите или да затрудни достъпа им до висше образование. Вероятно в сряда ще приемем това предложение.<br /> <strong><br /> - В какъв размер е максималното увеличение, което е предложено?</strong><br /> - Трудно е да отговоря, защото става дума за различни степени - бакалавър, магистър, доктор, в различни форми на обучение - редовно и задочно, и в 27 направления. Много от направленията не предлагат увеличение, при останалите се предлага сравнително малък ръст. Едно сравнително по-голямо увеличение се предлага при специалност право. Но например за медицина и за фармация, където нормативът за издръжка на един студент е висок и поради това горната граница на допустимата такса е висока, няма увеличение. Таксата в тези направления в момента е 925 лева.<br /> <br /> <strong>- Какво от управленската Ви програма, с която бяхте избран за ректор, успяхте да задвижите, и кое ще се наложи да изчака?</strong><br /> - През тези първи месеци се занимавахме най-вече със структурни промени. Разкриваме няколко нови звена, например звено за вътрешен одит. Променяме някои други звена, които според нас не бяха удачно обединени в едно цяло. Има един общ отдел за финансова политика и контрол, но ние смятаме, че контролът трябва да бъде отделен от планирането и отчитането на бюджета. Разкриваме нови щатни бройки, свързани например с проектно звено, защото през следващите години ще има и образователни, и научни проекти, така че някой трябва да подпомага преподавателите и изследователите в подготовката и изпълнението им чисто административно. Освен това сме подготвили и длъжностна характеристика и обява за конкурс за главен мениджър.<br /> <br /> <strong>- На какви изисквания трябва да отговаря той, как ще протече конкурсът?</strong><br /> - Изискванията са обичайните - за образование, за трудов стаж на ръководна позиция. А иначе очакванията ни са, че това ще бъде човек, който има способността да ръководи най-голямата публична организация в нейната стопанска, финансова, административна част.<br /> <strong><br /> - Тези дни бяха приети промените в Закона за висшето образование. Как според Вас ще се отразят те на университета и на висшето ни образование като цяло?</strong><br /> - Не само на Софийския университет, но и на цялата система за висше образование тези промени ще се отразят най-вече положително. Положителните неща са това, че ще отчитаме качеството, а не само броя на студентите. Това ще повлияе и на университетите, които са първи в съответното професионално направление, какъвто е случаят със СУ, и на тези, които са последни. Там се надяваме, че приемът ще бъде силно ограничен и няма да има субсидия за такива най-слаби специалности. И най-вече ще повлияе на тези по средата, които ще се стремят към първата група, като повишават качеството, а не като разкриват несвойствени специалности, за да привлекат повече студенти. Винаги сме одобрявали и идеята да има приоритетни направления и защитени специалности, за да може и тези специалности, които са неефективни финансово, но са нужни на обществото, да бъдат подкрепени. Има някои неща в закона, които се промъкнаха между двете четения и които не са положителни. Говоря за това, че бе отхвърлено предложението за нуждите на акредитацията да се отчита всеки преподавател на едно работно място, а не на две. Отказът да се приеме това предложение бе съчетан с приемането на предложението броят на хабилитираните преподаватели, които четат лекции, да се намали от 70% на 50%, ако Академичният съвет реши. В комбинация тези две неща означават, че има силно лоби на университетите, които нямат достатъчен академичен състав.<br /> <br /> <strong>- Как ще се отразят промените в закона на СУ, например в заявката Ви какъв брой студенти бихте искали да приемете?</strong><br /> - Ние ще намалим заявката за брой студенти. Ако не го направим, държавата очевидно ще го направи, защото МОН вече съобщи, че смята да намалява броя на студентите през следващите години, което е логично при намалелия брой на кандидат-студентите поради демографската криза. Това не е лошо. Докато единственият критерий за субсидията беше броят на студентите, всички се стремяха да увеличат техния брой. Така той достигна един размер, който надхвърля възможностите на завършващите - тоест кандидат-студентите са по-малко от обявения прием. Затова е добре да се намали броят. Това няма да навреди на броя висшисти като процент от населението, защото ще продължим да обучаваме достатъчно специалисти с висше образование. В същото време така ще се насочат пари и към качеството, за което се говори.<br /> <strong><br /> - В кои специалности при Вас ще се усети намалението?</strong><br /> - Рано е да се каже. Ние имаме специалности, които си изпълняват приема и имат много кандидати, други, които изпълняват приема си и имат по-малък брой кандидати, и такива, които редовно не успяват да изпълнят приема си. Не бих казал, че ние ще намалим рязко приема там, защото се надяваме, че точно при тях ще има случаи, в които ще бъдат обявени за приоритетни направления и защитени специалности. И държавата ще стимулира кандидат-студентите да се насочат към тях. Става дума за специалности от типа на природните науки. На последния Академичен съвет обсъждахме да намалим още отсега поне с малко броя, който искаме да бъде утвърден, в специалностите, в които вече няколко години забелязваме намаляващо търсене.<br /> <strong><br /> - Казвали сте, че имате идеи за промяна в процедурата за прием на кандидат-студенти от следващата година. какво имате предвид?</strong><br /> - Още е рано да се каже - ако бяхме готови, щяхме да го направим тази година. Искаме да оптимизираме процедурата, а това означава и евентуалното приемане на резултата от държавните зрелостни изпити в още повече направления. И оптимизирането на всичко от рекламната кампания до електронизирането на приема, включително и свързването му с други електронни системи. За да може, след като веднъж си подал някакви данни като кандидат-студент, след това да не ги искаме всяка година, докато учиш при нас.<br /> <strong><br /> - Имахте идеята за програми на английски, с които да привлечете повече кандидат-студенти от Европа. Има ли вече такава готовност?</strong><br /> - На един извънреден Академичен съвет следващата сряда наред с другото ще обсъдим и тази тема. А на Съвет на деканите ще обсъдим и темата как да стимулираме програмите на английски с по-високо заплащане за преподавателите и в същото време как да отсяваме тези, които наистина ще бъдат полезни за обществото и които ще са финансово ефективни.<br /> <br /> <strong>- Как ще се реши въпросът с диференцираното заплащане на преподавателите според приноса им? И кога?</strong><br /> - Надявам се, до година и половина - две. В момента ние не можем да увеличим възнагражденията, въпреки че аз съм го обещал, защото имаме някои задължения, които изчистваме в момента. И защото тази година бюджетът ни е като миналогодишния, въпреки че на теория средствата за качество са се увеличили от 12% на 27%. Но когато има увеличение, което се надявам да стане от следващата година, заплащането ще бъде диференцирано.<br /> <br /> <strong>- Ще се сбъдне ли обещанието Ви да увеличите бюджета на университета толкова, колкото обещахте преди изборите за ректор?</strong><br /> - Ще разберем. Ако се сбъдне, всички ще са доволни. Ако не, очевидно ще има негативна реакция и аз ще помисля как да постъпя в този случай като ректор. Аз смятам, че ние ще имаме това увеличение, което съм обещал. Проблемът е, че на нас ни трябва много по-сериозно увеличение. Ние го заслужаваме, защото и броят на студентите, и качеството ни доказват това, измерени са. Ако не получаваме повече средства при такива изчисления, това означава, че системата е несправедлива. Затова сме доволни от новия закон, защото той предлага справедлива система. А справедливата система е тази, която стимулира качеството. Ако подзаконовите актове запазят този дух на закона, това означава повече пари за Софийския университет и по-добра система на висше образование. Ако те не спазят духа на закона, ще видим какво ще предприемем.<br /> <br /> <strong>- Ще кандидатствате, предполагам, за изследователски университет и за Център за върхови постижения?</strong><br /> - За изследователски университет, разбира се, ще кандидатстваме, защото няма кой с по-голямо основание от нас да кандидатства за този статут. Ние имаме най-голяма част от научната продукция от всички висши училища в България. А кандидатстването по оперативна програма &quot;Наука и образование за интелигентен растеж&quot; за център за върхови постижения ще стане и по четирите приоритета като партньори на консорциуми, които включват сериозни външни организации. Първият ни партньор, разбира се, е БАН.<br />