Проблемът с цените на лекарствата в България придоби небивали досега измерения, а битката се води с всякакви средства и удари под кръста.
<em>Бившият зам.-министър на здравеопазването Стойчо Кацаров навремето отговаряше именно за наблюдението над лекарствените продукти на българския пазар. Днес той оглавява Центъра за защита правата в здравеопазването. <br /> <br /> <hr /> </em><strong>- Има ли монопол на българския пазар за лекарствени продукти, г-н Кацаров?<br /> </strong>- Нито един &ndash; производител, търговец или какъвто и да е, няма такъв монопол, дори не се доближава до монополно положение. Освен това не е вярно, че цените на лекарствата в България са безбожно скъпи - те <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>се равняват с най-ниските цени в Европейския съюз. <br /> </strong></span><br /> Споровете и разговорите обаче се израждат, защото лекарственият пазар има много особености. Първо, част от лекарствата хората не ги купуват, защото те са ги избрали, а защото им ги е предписал друг &ndash; лекарят, който най-вероятно не държи сметка дали това е евтино или скъпо, а може да го движат и съвсем други интереси. Друга особеност е, че една голяма част и като пари, и като обороти стига до хората пък опосредствано &ndash; чрез болници и болнични търгове. Там пък потребителят съвсем няма думата. Той си получава лекарството в леглото, често даже не знае какво гълта. <br /> <br /> Лекарственият пазар не бива да се разглежда като цяло, защото монопол няма да намерите. Ако се разгледа по отделни групи обаче, картинката има ли някой господстващо положение на пазара вече е друга. Дали някой от доставчиците си е осигурил над 30% доставки за една група, примерно бетаблокери. Тогава по отношение на целия пазар той не е монополист, но за една група болни, които пият тези лекарства, той е монополист. <br /> <br /> <strong>- Кой трябва да прави тези анализи?<br /> </strong>- Аз мисля, че е работа на Комисията за защита на конкуренцията да прави такива секторни анализи и да установи нещата със сигурност, а не да се приказва голословно и да викаме тоя е монополист, а оня да вика: не, не съм монополист. <br /> <span style="color: #800000"><strong><br /> И друго много важно нещо. <br /> </strong></span><br /> Миналата година се направи една поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с която се сляха в една две комисии &ndash; комисията по цени и комисията по реимбурсирането, т.е. тази, която определя лекарствените листи и доплащането по Здравна каса. Съкратиха състава до пет души и изхвърлиха всякакви представители на граждански организации, пациенти и пр. Работата на комисията се покри с една пелена и никой не знае какво става там. Всичко е на едно място и в ръцете на пет човека, които са служители и никой не ги познава. Те не носят отговорност пред никого, освен пред този, който ги е назначил. Назначителите са Дянков и Константинов. Аз също не знам имената на тия хора от комисията. <br /> <br /> <strong>- Добре де, какво може да направи тази здравна комисия към МС, след като производители и вносители имат и диктуват собствена ценова политика? <br /> </strong>- Тук нищо не може да се направи. Затова не вярвам, че премиерът като събере производителите и вносителите и им каже: &ldquo;Абе, я намалете цените си, защото българският народ е беден&rdquo;, и те ще кажат: &ldquo;Ами да, защо не!&rdquo;. Дори да се получи нещо от тази сбирка, догодина, по-догодина и т.н. <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>бомбата ще гръмне с още по-голяма сила. <br /> <br /> </strong></span>С етика и кандърми цени на лекарства не се свалят. <br /> <br /> <strong>- А как? <br /> </strong>- С истинска и честна конкурентна среда. <br /> <br /> <strong>- А защо това нещо в България не се получава? <br /> </strong>- Ще ви дам само един пример. Знаете ли какво е вертикална интеграция в пазара на лекарства? Това означава едно и също лице да бъде и производител, и търговец на едро, и аптекар. Вярно, има една забрана, която стои в закона, но е много лесно тя да се заобиколи. Аз мога да си направя три фирми, които да са три различни юридически лица и пак да са мои. Защото, като съм производител и същевременно търговец, аз винаги ще дам по-добри условия на моя търговец и така ще изтласкам конкуренцията. А като я изтласкам, ще си наложа каквито искам цени. Това са компонентите, които ти позволяват да държиш висока цена...<br /> <br /> Аз не мога да ви кажа на кой производител каква му е нормата на печалбата, но мога да ви дам един пример за нещо, което направих преди десет години и предполагам, че не се е променило оттогава досега. Поне много. Понеже тогава като зам.-министър отговарях за лекарствената политика и за да не ме правят на луд, взех, че си направих труда да сметна колко струва едно лекарство, по-точно казано, каква е себестойността му и как се получава крайната цена в аптеката. Изчисленията си направих за няколко лекарствени продукта. Взех един продукт, взех доставната цена на активното вещество, защото в България не се произвеждат такива вещества и всичко е внос. Сметнах колко е доставната цена франко София на субстанцията. Сметнах също колко хиляди опаковки могат да се произведат от примерно два килограма активно вещество, то се влага с милиграми в една такава опаковка. Към тази цена прибавих цените на фолиото, таблетирането, хартиената опаковка...<br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>И знаете ли какво се оказа? <br /> </strong></span><br /> Излезе, че за един продукт, най-банален масов продукт, който се продава на пазара за 80 стотинки или левче, производствените разходи са не повече от пет-шест или седем-осем стотинки. Търговските разходи - да доставиш лекарството и т.н., не съм ги смятал, защото надценките на търговците и в аптеките са лимитирани и те не са съществено перо в крайната цена. Един аптекар не може да си сложи надценка повече от 30% по закон, при търговеца на едро мисля, че е не повече от 10%. <br /> <br /> <strong>- Пет-шест стотинки производствени разходи за левче крайна цена!?<br /> </strong>- Да. Смятал съм цялата поточна линия и всички други суровини от началото до края на готовия продукт. Разбирате ли за какви норми на печалба при производителя говорим?!? Тук става въпрос за 800-900 процента! Естествено, пропорциите не са еднакви при всички лекарства. При някои може да са по-малки, при други &ndash; по-високи, тоест има голяма възможност да се варира с цените на продуктите. И така е в целия свят, не само в България. Да не говорим за тези, които произвеждат оригинални продукти, които нямат аналог и имат патентна защита в продължение на десет години. Там нормите на печалба са направо огромни! Да, казват производителите, но ние правим научни изследвания, разходите са големи. Да, но 10 години никой не може да копира продукта ти и за това време реализираш умопомрачителни печалби! Пак казвам &ndash; за съжаление, това са особеностите на световния пазар, не само нашия, и ние тук няма да ги променим. Но поне можем да се опитаме да нормализираме пазара си и да прекъснем порочните кръгове. Иначе, ако разговорът остане само до това &ndash; Бойко каза на тия, те се съгласиха и т.н., значи нищо не сме направили. Ценовата бомба ще гръмне след време с още по-голяма сила.<br /> <br /> <strong>Едно интервю на Славей КОСТАДИНОВ, в. &quot;ШОУ&quot;</strong><br />