Теменужка Петкова, министър на енергетиката отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 22 януари 2018 г. 
 
Илиана Беновска: Как ще отговорите г-жо Петкова на обвиненията на бизнеса, че в енергетиката работят „мошеници“ и „бандити“ и че поддържате държавен монопол, особено в газоснабдяването, прекомерен студен резерв и ако азерският газ дойде тук няма да бъде конкурентоспособен и няма да може да се реализира проекта за газифициране и на промишлеността, а не както е досега само на битовия потребител от страна на Овергаз, че надплащате за ВЕИ-тата годишно 750 млн., 450 млн., цитираха такива цифри, и таксата задължения към обществото практически е непосилна, несправедлива и служи за лъжливо връщане на пари от енергетиката, връщайки ги от бизнеса и гражданите, ако мога да изтълкувам позицията им. Нека навлезем малко по-дълбоко в темата защо се шуми в момента, кой е със засегнати интереси и защо се създава този ажиотаж с разпространяване на неверни данни за цената на тока, борсовата цена и невъзможността да се купува на борсата.

Теменужка Петкова: Много въпроси поставихте г-жо, Беновска.

Илиана Беновска: Важни.

Теменужка Петкова: Да, важни са наистина. Първо, когато се правят подобни квалификации, свързани с мошеничество, мафиотска организация, мисля че бе използваният израз.

Илиана Беновска: Да, но и шизофрения даже.

Теменужка Петкова: За шизофренията не съм разбрала, но не съм изпуснала особено като не съм чула за нея. Аз ще се въздържа от коментар по тези теми. Само ще споделя с вас, че по професия съм одитор и цял живот съм се занимавала с това да проверявам как се разходва публичният ресурс и как се защитават интересите на държавата и смея да твърдя, че мога да различа мошеникът от нормалния човек. Смея да твърдя, че в екипа на Министерство на енергетиката, а и по дружествата работят почтени хора и за това говорят фактите. Ако хората, работещи в държавната енергетика не бяха почтени нямаше да са налице и тези резултати. Нали не смятате, че този 1 409 000 000 лв. щеше да се задържи в продължение на 3 години по сметките на нашите дружества, ако тук работеха мошеници, ако тук работеха мафиоти или шизофреници. Мисля, че това са абсолютно неоснователни и обидни квалификации, които не бива да се чуват от устата на българския бизнес, за който нашето правителство полага изкючителни усилия, за да бъде той конкурентоспособен. И понеже чух преди г-н Велев, че на българския бизнес не му харесва, че аз споменавам, че те получават помощ, но това е факт. Не само те плащат задължения към обществото. Задължения към обществото плащаме всички ние.

Илиана Беновска: Е той каза, че тази държавна помощ я получават от обществената такса.

Теменужка Петкова: Държавна помощ получава българският бизнес и това е решение, което сме взели. Едно от първите решения на нашето правителство още в първия мандат, първата промяна в Закона за енергетиката от март 2015 г. Това са насоки на ЕК, които искам пак да подчертая, въпреки че няма да се хареса на бизнеса. Това са насоки на ЕК, които нямат задължителен характер, това е препоръка. Това се прави в сектори, които са стабилни финансово, за да могат да подпомагат индустрията. Ние го направихме с ясното съзнание до какво може да доведе това, но и с ясното съзнание, че сме дошли, за да управляваме често и почтено този сектор, а не за да крадем. За да може българският бизнес да получава държавна помощ, която е близо 300 млн. – 283 млн. мисля, че няма как това да се случи, ако начело на този сектор стоят хора, които искат да крадат, съответно „мафиоти“ и други обидни квалификации.

Илиана Беновска: Коментирайте монопола за газа и за азерският газ. Какви интереси засягате, за да Ви клатят в този момент?

Теменужка Петкова: Що се отнася до цената задължение към обществото и що се отнася до това кой какво плаща искам само да припомня, че не правителството на ПП ГЕРБ е сключило всички тези договори, не правителството на ПП ГЕРБ стартира такива проекти, не правителството на ПП ГЕРБ въведе промените в закона, свързани с енергията от възобновяеми енергийни източници. Аз бих попитала къде беше българският бизнес тогава, защото това, което се случва сега ние се опитваме да елиминираме последиците от определени действия преди това. Що се отнася до пазара на природен газ – това е една тема, която е изключително важна, тема, по която ние работим изключително целенасочено. Диверсификацията на източниците и маршрута за доставка на природен газ е много важна, защото диверсификацията означава две неща: сигурност и конкурентни цени. Ще припомня проекта за изграждане на междусистемната връзка Гърция – България от кога датира и кога бяха предприети конкретни действия. Този проект датира от 2009 г., даже може би от 2008 г., но реални действия по него не бяха предприети. В рамките на предишния мандат на премиера Борисов се даде изключително ускорен старт на този проект и сега сме на етап провеждане на обществени поръчки. Имаме амбицията този проект да стартира в края на месец юни тази година. Този проект ще промени изключително много пазара на природен газ в България. Ще доведе до неговата либерализация и конкуренция.

Илиана Беновска: Не ми отговорихте какви интереси засягате, за да ви клатят в този момент.

Теменужка Петкова: Аз не искам да навлизам в подобни детайли. Честно казано не знам чии интереси засягаме в този момент, може би ще разберем скоро. Трудно ми е да кажа. Искам само да кажа нещо важно, понеже се постави темата за студения резерв и затова, че е в прекомерни количества. Искам българските граждани трябва да знаят следното: студеният резерв е един вид резерв, който гарантира сигурността на електроенергийната система. Няма как държавата да остане без т. нар. студен резерв. Всички помним какво се случи миналата зима, всички помним в какво напрежение бяхме с оглед ниските температури, с оглед на това, че всички затвориха границата и никой не продаваше и от никъде не можеше да се вземе и един мегават електрическа енергия. Студеният резерв е затова – да гарантира енергийната сигурност на системата. Той е регламентиран в Закона за енергетиката и аз не знам кой ще е този министър на енергетиката, който ще активира студеният резерв така, както бизнесът предлага, за да може да има голямо предлагане и да спадне цената на електрическата енергия. Не знам кой ще бъде този министър на енергетиката, който ще събере такава смелост, защото това означава да нарушиш закона. Това означава да поставиш под риск енергийната сигурност на страната – нещо, което аз никога не бих направила. Още нещо, студеният резерв струва пари. Ние плащаме за това определени производители на електрическа енергия да поддържат този студен резерв. Но, ако той се активира, той струва много повече пари. Аз бих попитала тогава кой ще плати сметката тогава, не я ли плащаме всички ние?