БНБ щяла да спаси страната от кризата в Гърция
<em>Бившата интимна половинка на премиера Бойко Борисов - Цветелина Бориславова, е завършила СУ &quot;Св. Климент Охридски&quot; и УНСС. През 1989 г. започва частен бизнес. През 2005 г. основава фонда CSIF, който инвестира в туризъм, земеделие, ВЕИ. Член е на УС на Oxford Club - САЩ, координатор на сдружение &quot;Глобална България&quot;, почетен консул на Исландия в България. В началото на 2009 г. продава част от дела си в СИБАНК на белгийската КВС, а през декември 2010 г. и цялото си участие. През май 2011 г. купи 49,99% от Българо-американска кредитна банка. В интервю пред в. <a target="_blank" href="https://www.24chasa.bg/">&quot;24 часа&quot;</a> тя коментира състоянието на бизнеса у нас и перспективите за близкото бъдеще.</em><br /> <br /> <strong>- Г-жо Бориславова, какви са оценките ви за банковия сектор у нас? Има ли рискове предвид завършилите стрес тестове на банките от еврозоната?</strong><br /> - Моето мнение по тази тема е, че банковата система у нас е стабилна. Има опитни банкери и отговорен подход с дългосрочна визия, но не бива да забравяме, че банковият сектор е неотлъчно свързан с икономиката. Вътрешният пазар е малък и сме силно зависими от износа, т.е. от състоянието на икономиките и пазара на държавите, с които сме в активни отношения. Рискове има дотолкова, доколкото все още в световен мащаб кризата засяга много сектори и не е преодоляна. Вярвам, че с общи усилия, повече далновидност и отговорност от страна на всички засегнати ще бъде успешно преодоляна в обозрими срокове.<br /> <br /> <strong>- Ще има ли консолидация или други процеси, които ще променят сектора?</strong><br /> - Може и да има, не го изключвам като възможност.<br /> <br /> <strong>- Ще усетим ли негативи от кризата в Гърция?</strong><br /> - Кризата в Гърция не може да не се отрази и на България, както и на всички европейски страни. В банковия сектор у нас гръцките банки имат относително голям дял - около 30%, но вярвам, че тези процеси се наблюдават внимателно от БНБ, и не очаквам напрежение в такъв аспект. Положението в Гърция е тежко, това е ясно за всички. Мисля, че най-добре е да гледаме на това като на важен урок, да си извадим поуки от сторените грешки в управлението там и да не се допуска излизане от истински демократичните и пазарни принципи, които водят до дългосрочно устойчиво развитие.<br /> <br /> <strong>- Как се развива икономиката ни?</strong><br /> - По публичната информация има лек ръст и това е много добре. Много важен фактор е добрата фискална дисциплина, която е налице, както и ясната комуникация между бизнеса, обществото и властта. От кризата може да се излезе само с общи усилия и много, много работа.<br /> <br /> <strong>- Какви проблеми трябва да реши правителството бързо?</strong><br /> - Проблеми за решаване има много, а в криза постоянно възникват и нови. Чисто концептуално, мисля, че е добре да се следи за поддържане на една добра пазарна среда, да има ясни закони и правила, еднакви за всички.<br /> <br /> <strong>- Има ли опасност наближаващите избори да забавят реформите и излизането ни от кризата?</strong><br /> - На този въпрос бих отговорила почти революционно. Смятам, че точно сега, ако се покаже воля за реформи в полза на развитието на икономиката и истинската демокрация - това би привлякло повече избиратели, които мислят отговорно за бъдещето на страната ни.<br /> <br /> <strong>- Като най-голям акционер в Българо-американската кредитна банка каква е визията ви за развитието й?</strong><br /> - Първата ми работа е задълбочен преглед на текущото състояние на кредитния портфейл, на организацията на работата и ще положим усилия да оптимизираме. БАКБ е добра банка, която има потенциал. Ще бъдем иновативни и ще влезем в пазарни ниши като електронно банкиране, финансиране на &quot;зелената икономика&quot;, ще създадем продукти, свързани с енергоспестяване и други природосъобразни дейности.<br /> <br /> <strong>- За какво ще се използват парите от увеличението на капитала и кредитната линия до 35 млн. евро, която ще предоставите на БАКБ?</strong><br /> - Средствата ще се използват за поддържане ликвидността на банката на добро ниво и за диверсификация на кредитния портфейл, създаване на нови продукти и услуги, които ще привлекат клиенти от други сектори на икономиката.<br /> <br /> <strong>- Имате ли интерес към дела на &quot;Грамърси&quot; и другите акционери в БАКБ?</strong><br /> - CSIF е акционер, притежаващ 49,99%. Смятам, че това е един достатъчно голям дял и е сериозна инвестиция и като финансова, и като експертна отговорност. Въпросът за повече дялове не стои на дневен ред. За нас е важно задаването на стратегия за развитие и ясната визия за нейното изпълнение.<br /> <br /> <strong>- Обявихте, че БАКБ ще стане &quot;зелена банка&quot;. Какво значи това?</strong><br /> - Да, имам желание БАКБ да стане банка, активно кредитираща &quot;зелената&quot; икономика. Това означава да бъдем активен посредник в промяна на философията на управление в икономиката. Кризите - финансова, екологична, икономическа, са следствие на дългогодишен агресивен подход в управлението на процесите и обществените и в отношенията човек - природа.<br /> <br /> Единственият начин тези процеси да бъдат овладени е да има качествено нов подход в дейността на хората - да се търси баланс, хармонизиране. Това е същността на &quot;зелената&quot; икономика. Тя инвестира време и енергия в опазване на околната среда, в икономия на материали, в чисти технологии, възобновяеми енергийни източници. Тя ще създаде много нови работни места за хора, освободени от бремето на егото и имащи по-хуманни цели.<br /> <br /> Това е ново светоусещане, нова философия, която вече се прилага в много страни от света. Мога да дам много примери за банки, които вече са се включили в такиви инициативи и повече от 3 години предоставят кредити за различни сектори на &quot;зелената&quot; икономика като Bank of America, Barclays, Citygroup, BNP Paribas, KFW - Bank Gmbh.<br /> <br /> Банките в качеството си на финансов посредник имат важна роля в този процес и това е вече осъзнато от по-големите финансови институции в света. Вярвам, че България ще бъде един от активните участници в този необратим процес на обществено съзряване и нови отношения.<br /> <br /> <strong>- Няма ли опасност &quot;зелените проекти&quot; да са следващият балон след недвижимите имоти, който може да се спука?</strong><br /> - Въпрос на разбиране и мироглед. Но не може дейности, свързани с устойчиво развитие на икономиката, съобразено с най-големите предизвикателства за човечеството днес и в идните 50 години поне - процесите на глобалното зaтопляне, на рязко намаляване на енергийните запаси на Земята, все по-голямото увеличаване на населението на света и нарастващата необходимост от хранителни продукти, произведени по екологичен път, да са балон. Тук говорим за равновесие, за внимателна преценка и хармонизиране взаимодействието човек-природа.<br /> <br /> <strong>- Как ще се справите с големия процент необслужвани кредити? Те не ви ли притесняват?</strong><br /> - Относно необслужваните кредити в банката мисля, че това е едно от основните предизвикателства пред новия мениджмънт на БАКБ, и съм убедена, че с общи усилия ще се справим успешно.<br /> <br /> <strong>- Ще правите ли промяна в УС? А ще се наложи ли съкращаване на хора, намаление на заплати, закриване на офиси и др. болезнени мерки?</strong><br /> - Съкращения на хора не е необходимо да се правят, защото банката работи с оптимален състав. Вероятно ще има нови назначения, соглед допълнителните дейности и услуги, които възнамеряваме да бъдат предложени на клиентите ни. Добавяме двама нови членове на УС и изпълнителни директори на местата на напусналите ирландски представители.<br /> <br /> <strong>- Планирате ли други мащабни инвестиции в банковата сфера, или като цяло във финансовата или друга сфера в България или в чужбина?</strong><br /> - Засега не планираме CSIF да прави нови мащабни инвестиции в страната. Има вероятност да участваме в някои проекти в региона, свързани с биомаса и екологични технологии.