"Правят се разчети за загубите на градския транспорт, но на този етап не е нужно спирането му. Длъжни сме да помогнем на малкия бизнес и да направим така, че след кризата София пак да е локомотив на икономиката", това заяви зам.-кметът по финанси и здравеопазване на София Дончо Барбалов.

Кой е той?
Дончо Барбалов е роден 1 октомври 1966 г.  Зам.-кмет на София в направление „Финанси и здравеопазване“.

Завършил е Техническия университет в София, а след това магистратури във Вашингтон и Медицинския университет в столицата.-   Работил е като старши банкер към Европейската банка за възстановяване и развитие и специалист по проекти в Световната банка.Ето какво каза той в интервю за в. Монитор:

- Г-н Барбалов, по заповед на кмета на града бе създаден икономически съвет към Столичната община, който трябва да изработи мерки за подкрепа на бизнеса в София заради извънредното положение. Какви мерки са обсъждани вече?
- Икономическият съвет има две основни задачи. Едната е да набележи мерки, с които Столичната община да реагира на извънредното положение и да помогне в краткосрочен план на засегнатите според възможностите.

Втората важна задача е разработването на програма и стратегия за възстановяване на икономиката на града след приключване на кризисната ситуация. Работата ни е в резултат на възложената от кмета Фандъкова задача за проучването и изработването на мерки за подкрепа на бизнеса в София, който изпитва сериозни затруднения. Преди тези събития, в продължение на години, София беше двигател на икономическия растеж на страната.

След приключване на кризата градът ни пак трябва да е локомотив, който да дърпа останалите части на икономиката. Мисля, че Столичната община тук има своята роля за подпомагане на бизнеса и облекчаване на икономическата среда в града като цяло.

На този етап са обсъждани конкретни мерки, свързани с най-краткосрочните задачи, които стоят пред нас – облекчаване на наемателите на общински имоти, които не могат да осъществяват своята търговска дейност заради извънредното положение. Ще се препоръча мерките да бъдат приложени и при пазарите, които са общински търговски дружества и отдават търговски площи на производители и търговци.

В лечебните заведения също имаме наематели, чиято дейност не е директно свързана с медицински дейности (ведомствени бюфети, книжарници и др.), които на практика не могат да функционират. За тях също се предвижда да има облекчения за наемните отношения. Целта е да помогнем на бизнеса да премине колкото може по-леко този период, когато на практика нямат приходи. Ние, както всеки наемодател би трябвало да постъпи, се чувстваме задължени да влезем в положението и да помогнем на малкия бизнес да запази своята работа и работни места.

- Кога предстои тяхното приемане?
- В момента се разработват докладите, които предстоят да бъдат внесени в СОС. Общинският съвет ще може да ги обсъди и приеме, но обявяването на политиката в подкрепа на бизнеса на този етап е много важен знак, който общината дава на хората.

- Какви са социалните мерки, които общината е предприела?
- Общината има няколко основни приоритета и социалният е на едно от първите места. Останалите са осигуряване на нормалното функциониране на общинските лечебни заведения, чистотата на града и транспортните услуги, които общината трябва да гарантира. Едни от първите мерки, които бяха предприети от СО по инициатива на кмета Фандъкова, бяха именно социалните.

На практика от началото на ограничителните мерки се изработиха механизмите за подпомагане на възрастните хора в дома им, за да се намали рискът от заразяване. Знаете, че това са уязвимите групи – възрастните и хронично болните хора. След затваряне на пенсионерските клубове на практика беше затруднена дейността на съществуващите социални кухни, които предоставяха храна на социално слаби граждани.

Затова бе създадена система за подпомагане на този контингент от хора, за да може те да получават храна чрез общината. Тук разчитаме на доброволци, на общинското предприятие „Социален патронаж“, както и на кметове на райони. Друга социална мярка е свързана с подпомагане на хората, които са под карантина у дома и нямат близки, които да им доставят хранителни стоки и лекарства. За тях също има осигурена услуга от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на общината.

- Стана ясно, че общината ще преразгледа и инвестиционните си проекти. От кои инвестиции би се лишило кметството и за какво точно ще бъдат пренасочени парите?
- В момента кметът Фандъкова е разпоредила всички направления в общината да извършат преоценка на Капиталовата програма за 2020 г. Това ще отнеме няколко дни, след което ще бъдат предоставени резултатите от този анализ.

На практика всеки от нас трябва да набележи обектите, които могат да се реализират на по-късен етап или които не е наложително да стартират следващите месеци, за да се освободи финансов ресурс. Този ресурс ще се насочи за изпълнение на мерките за справяне с кризата в момента и най-вече за мерки за преодоляване последствията от кризата.

Конкретните финансови параметри вече ще зависят както от времето, в което ще продължат ограничителните мерки, така и от начина, по който ще излезем от тях. Разбира се, ще зависи и от ресурса, с който общината ще може да разполага.

- Излезе и първи доклад за това какви щети ще понесе градът. В него се посочва, че причинената криза от COVID-19 ще засегне 86 хиляди работещи в София. Как ще се отрази това на икономиката на града?
- Събитията от последните седмици естествено ще се отразят негативно не само на икономиката на града, но и на държавата ни, както и на целия свят. Наша задача е да направим всичко възможно последствията да бъдат преодолени възможно най-бързо, да се възстанови икономическият растеж. Да се потърсят нови възможности за инвестиции и развитие на икономиката, за да може София да намери своето място като една от водещите европейски столици.

- Способна ли е София да се справи с безработицата, която ще възникне заради кризата?
- Очакваме и се надяваме, че мерките, които се взимат на национално ниво, ще дадат възможност да се реагира максимално бързо и да се даде възможност за развитие на икономиката и бизнеса, за да се преодолее очакваната безработица. Виждаме, че правителството взима мерки за осигуряване на помощи за безработни, за подпомагане на бизнеса. Столичната община също ще направи каквото може в зависимост от ресурсите, с които разполага, за да помага в тази посока.

- Столичната община изцяло подкрепя мерките на Националния оперативен щаб. Кметът даже се обяви и за по-строги рестрикции. Гражданите спазват ли наложените забрани?
- Мнозинството от гражданите реагират изключително съвестно и спазват ограниченията, които се препоръчват от Националния оперативен щаб и са въведени със заповед на здравния министър.

Може би в първите дни имаше известно колебание и несигурност, но мисля, че всички се убедихме, че това е правилният начин. Радвам се, че голямата част от хората спазват съвестно правилата, за да може да преодолеем по-бързо този труден за цялото ни общество момент. Благодарни сме на медиите, които разясняват и показват на хората, че от тези мерки и ограничения наистина има смисъл.

- Изчислявали ли сте каква ще е загубата за градския транспорт в града и възможно ли е неговото спиране изцяло?
- Градският транспорт е един от секторите, които сериозно страдат от ситуацията в момента, защото намалението на пътниците е голямо. Има повишени разходи, свързани с непрекъснатата дезинфекция на превозните средства, която се извършва. Това са все неща, които се отразяват негативно, но същевременно транспортната услуга е необходимо да бъде предоставяна.

В момента се извършват разчети за конкретните загуби. Но нека все пак да видим колко време ще продължат ограниченията, които се налага всички да следваме. На този етап не мисля, че е необходимо или възможно спиране на градския транспорт. Всеки ден се следят събитията и съобразно развитието на пандемията се въвеждат и най-адекватните за момента мерки.

- Във Втора градска болница отделение бе превърнато в инфекциозно за приемане на пациенти с коронавирус. В началото това не се прие добре от персонала в лечебното заведение, успокоиха ли се сега нещата?
- Инфекциозното отделение, което беше организирано във Втора МБАЛ, вече работи. Към момента в него имаме настанени за лечение 5 доказано заболели от коронавирус. Успоредно с това се възстановява и обичайната дейност на лечебното заведение като многопрофилна болница. Нещата там се успокоиха.

Предполагам, че в началото някои медици реагираха по-остро, защото това беше една от първите болници, определени за лечение на болни от COVID-19. Всички са наясно, че това може да се случи във всяко лечебно заведение и психологическата нагласа е друга, а и техническото обезпечаване е на много по-добро ниво. Навсякъде може да се реагира, ако се налага.

- При евентуално разрастване на кризата други общински болници имат ли капацитета да се включат в битката с коронавируса?
-  По искане на Националния оперативен щаб, МЗ и НЗОК бе извършена оценка на ресурса, който всяко лечебно заведение в страната може да отдели за борба с коронавируса. Тук говорим за всички болници – държавни, общински, частни. Последните данни, оповестени от ген. Мутафчийски, са, че леглата, които могат да се отделят за болни от коронавирус в тях, са общо 7473.

За 1347 от тях има респиратори. На този етап виждаме, че мерките, които са наложени в България, дават добър резултат. Ръстът на заболелите е много по-нисък спрямо това, което става в други държави. Надявам се скоро да започне обратният процес – на намаляване на новите случаи и излизане от положението, в което сме всички в момента.