Издадени са заповеди за забрана на нелоялни заблуждаващи търговски практики
<em>Дамян Лазаров е роден на 20 февруари 1956 г. Завършва висше образование в УНСС, специалност икономика и организация на вътрешната търговия. Втората му специалност е маркетинг и мениджмънт в туризма. От 1998 г. е експерт в Комисията за защита на потребителите, а от 2000 г. е неин председател.</em><br /> <br /> <strong>- Кой пълни пилетата с вода, господин Лазаров?<br /> </strong>- Комисия за защита на потребителите, съвместно с Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/, извършиха проверки на общо 12 фирми, производители на продукти от птиче месо. Седем производители са нарушили изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на месо, разфасовки и заготовки от домашни птици и съответствието й с продуктите в потребителските опаковки.<br /> <br /> При упражняване на дейностите си производителите са използвали два вида заблуждаващи нелоялни търговски практики. &bdquo;Заблуждаващата нелоялна търговска практика&rdquo; се изразява в предоставянето на невярна и подвеждаща информация, прилагането на която има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение, което потребителят не би взел без използването на търговската практика.<br /> <br /> При едната нелоялна практика производителите при етикетирането на продуктите по никакъв начин не информират потребителите, че предлагат &bdquo;заготовки от птиче месо&rdquo;. По наредба &quot;заготовка от птиче месо&quot; означава птиче месо, включително птиче месо, накълцано на парченца, към което са добавени хранителни продукти, подправки и добавки или което е преминало през процеси, които не са довели до изменение на вътрешната структура на мускулните влакна на месото. При избора на стока, която да закупи, потребителят следва да има цялата информация, която е свързана с начина на производство, добавените хранителни продукти, добавки, процеси и др. Етикетирането на продуктите по никакъв начин не дава информация, че това е заготовка от птиче месо. Данните на етикетите са ясни, конкретни и недвусмислени и потребителят ги възприема, като вярна информация за продукта като: &bdquo;Замразено пилешко филе&rdquo;, &bdquo;Замразено пилешко месо&rdquo;, &bdquo;Пилешко каре от бутче&rdquo;, &bdquo;Замразено бон филе от пиле&rdquo; и др. Тези действия от страна на производителите могат да доведат до вземане на решение от потребителя за покупка, което той не би взел, ако разполага с цялата и то вярна информация за стоката, а именно че става въпрос за &bdquo;заготовка&rdquo;. По този начин тези продукти могат да бъдат предпочетени пред продукта на друг производител и в крайна сметка потребителят няма да закупи продукт с посочено наименование &bdquo;Замразено пилешко месо&rdquo;, стоката която желае, тъй като ще закупи &bdquo;заготовка от замразено пилешко месо&rdquo;. <br /> <br /> При втория вид заблуждаваща нелоялна търговска практика е установено, че чрез надпис, поставен на лицевата страна на опаковката, например: &bdquo;Цяло пиле без вътрешности &ndash; бързо замразено&rdquo; се заблуждава потребителя, тъй като фактически вярната информация за този продукт е &bdquo;месна заготовка&rdquo;. Думите &bdquo;месна заготовка&rdquo; са с чувствително по-малък шрифт от другата информация (&bdquo;пиле /крехко маломерно&rdquo;, на гърба на опаковката и &bdquo;Цяло пиле без вътрешности &ndash; бързо замразено&rdquo;, на лицевата страна на опаковката). Съществената информация за естеството на стоката е поставена на етикет, който е на гърба на опаковката, и трябва да послужи на потребителя при вземане на решение за покупка. Така изписана информацията на опаковката за естеството на стоката акцентира вниманието на думите: &bdquo;Цяло пиле без вътрешности&rdquo;, което може да създаде впечатление, че това е продуктът и потребителят да не разглежда подробно опаковката, за да открие при това и етикета с вярната информация за стоката, която купува. За да вземе информирано решение потребителя не трябва да се основава на лесната за възприемане информация, което противоречи на логиката при покупка.<br /> <br /> Защитата на потребителите е общо дело и тя е възможна единствено при наличието на лоялни производители, вносители, търговци и ефективен контрол от държавата върху Българския пазар. Съвместната дейност между контролните органи предоставя потенциал за подобряване на ефективността на надзора на пазара, за да отговори както на бъдещите предизвикателства и доброто функциониране на вътрешния пазар, така и на необходимостта от поддържането на високо ниво на защита на потребителите.<br /> <br /> <strong>- При кои фирми установихте нелоялни търговски практики?<br /> </strong> - Такива практики са установени при производителите: ЕТ &bdquo;Мария-Мария Цонкова-Детелина Цонкова&rdquo;, &bdquo;Нанюк Интернешънъл&rdquo;ООД, &bdquo;Пилко&ldquo; ЕООД, &bdquo;Поло Комерс&rdquo; ЕООД, &bdquo;Чикън груп&rdquo; ООД, &bdquo;СВС 98&rdquo; ЕООД, &bdquo;Галус трейд&rdquo; ООД.<br /> <br /> <strong>- Тези фирми обаче на хората нищо не им говорят. Те се крият зад конкретни марки. Кои са марките на нарушителите?<br /> </strong> - Търговски марки: ЕТ &bdquo; Мария Цонкова&rdquo;, &bdquo;Нанюк&rdquo;, &bdquo;Бест фарм&rdquo;, &bdquo;Поло &ndash; комерс&rdquo;, &bdquo;Чикън&rdquo;, &bdquo;Прециз 19&rdquo;, &bdquo;Виктория-М&rdquo;.<br /> <br /> <strong>- Потребителят така е заблуждаван. Как може да разбере какво купува и кой е производителят?<br /> </strong> - За да вземе най-правилното решение, потребителят трябва да чете цялата информация върху етикета включително и тази с дребен шрифт &ndash; тя обикновено е информацията, която търговецът най-малко би желал потребителят да прочете.<br /> <br /> <strong>- Какво още трябва да пише на етикетите?</strong><br /> - Например &bdquo;Пилко&rdquo; продава продукт с информация на опаковката &bdquo;пилешки бутчета замразени&rdquo;, което е невярно. Съгласно предоставените данни от Агенцията по безопасност на храните и на база на резултатите от изследванията, продуктът трябва да се казва &bdquo;заготовка от птиче месо - пилешки бутчета&rdquo;, а не само &bdquo;пилешки бутчета, замразени&rdquo;. При &bdquo;Галус трейд&rdquo; - Костинброд продуктът &bdquo;пиле замразено за грил&rdquo; на лицевата страна на опаковката е поставен надписът &bdquo;пиле за грил&rdquo;. Вярната информация за този продукт е &bdquo;маринована месна заготовка&rdquo;. Нарушител е и &bdquo;Поло комерс Костинброд&rdquo;. Информацията на опаковката &bdquo;пилешко каре от бутче&rdquo; е невярна. Съгласно предоставената информация от Агенцията по храните и резултатите от проверката, заключението е, че този продукт е &bdquo;заготовка от птиче месо - пилешко каре от бутче&rdquo; и това трябва да бъде ясно и точно изписано на опаковката<br /> <br /> <strong>- Какво направихте с нарушителите?</strong><br /> - Издадени са заповеди за забрана на нелоялни заблуждаващи търговски практики и са наложени санкции. Продуктите не трябва да бъдат предлагани етикетирани по този начин, тъй като въвеждат в заблуда потребителите. Повторното им пускане на пазара в този вид ще бъде нарушение на индивидуален административен акт, което води до по-сериозни санкции. Те трябва да знаят, че пак ще ги проверим.<br /> <br /> <strong>Едно интервю на Валерия Калчева</strong>