В последно време зачестиха оплакванията на пенсионери с драстично завишени сметки за използвана електроенергия. Възрастните хора са твърде чувствителни към темата, тъй като с труд отброяват последните си левчета, за да платят сметката си за крайно икономисваната електроенергия. В същото време други хора крадат ток на поразия, а загубите на дружествата от тези кражби рефлектират върху всички ни.
По този повод в. "Над 55" публикува в новия си брой, който вече е на пазара, интервю с инж. Емил Георгиев, изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите в България.

- Г-н Георгиев, извън всякакво съмнение е, че в енергийния сектор се извършват колосални кражби на електроенергия. Огромни са и посегателствата над съоръжения от електроенергийната инфраструктура. Много е трудно да си представим точната картина на загубите, но при всички положения те се отразяват върху коректните потребители. А кои са най-коректните потребители? Това са пенсионерите, които си плащат тока с оскъдните пенсии. 
- Нагледно доказателство за огромните поражения в сектора е случващото се в едно от трите електроразпределителни предприятия - ЧЕЗ, покриващо територията на Западна България. Кражбите на електрическа енергия на тази територия са много големи, дори драстични, а пораженията в цифри са шокиращи. 

- И как изглеждат тези числа?
- Така например през 2014 г. техниците на дружеството са извършили 58 хиляди проверки на потребителски електромери. Констатирани са 5450 случая на кражби - тоест 9,4%. През 2015 г. проверките са 68 хиляди с констатирани 6460 случая на кражби - тоест 9,5%. През настоящата година за първите 8 месеца проверките са 38 хиляди. Констатирани са 4200 случая на кражби - тоест 11%. Както показват тези цифри, вместо да намаляват, кражбите на ток значително се увеличават.

- А какви са санкциите при установяване на кражба на ток?
- Съгласно действащото законодателство, санкцията при установена кражба е дотаксуване за три месеца назад от момента на регистриране на кражбата, като за 100 квт/ч се заплащат 11,86 лв. без ДДС. Парадоксът - за изрядните потребители цената за 100 квт/ч е 18 лв. без ДДС. Стойността на дотаксуваната енергия за 2014 г. е 16,5 млн. квт/ч. на стойност 2,8 млн. лв. при 2,5 млн. лв. за изрядните потребители. През 2015 г. са дотаксувани 31,6 млн. квт/ч. на стойност 2,2 млн .лв. при 5,5 млн. лв. за изрядните потребители. За първите 8 месеца на тази година са дотаксувани 24,2 млн. квт/ч на стойност 2,5 млн. лв. при 4 млн. лв. за изрядните потребители. За този тригодишен период пропуснатите ползи за държавата от акциз и ДДС са в размер на над 940 хиляди лева.


Народът не забравя, че плаща висока цена за тока

- Продължават ли щетите, които крадци на метали нанасяха върху електромрежата?
- Щетите от кражби на съоръжения и елементи от електроенергийната инфраструктура също са много сериозни. Загубите от кражби през 2014 г. са за 1 169 838 лв. За 2015 г. са 3 218 378 лв., а за първите 8 месеца на тази година са 744 747 лв. Часовете без електричество през 2014 г. са 1085 часа. 

През 2015 г. са 560 часа, а през първите 8 месеца на тази година са 326 часа. Броят на засегнатите през 2014 г. е 399 000 потребители. През 2015 г. засегнати от кражби са 272 000 потребители.

 През първите 8 месеца на тази година са засегнати 280 000 потребители. Казано по друг начин, заради кражби на съоръжения от електроенергийната инфраструктура 980 потребители на ЧЕЗ са били оставени без ток по 2 часа средно всеки ден при 5 прекъсвания седмично. 

Не по-малко тревожна е ситуацията на територията, на която оперира ЕВН. За периода януари-август 2016 г. са констатирани 130 посегателства върху електроразпределителната мрежа. Откраднати са близо 10 000 м въздушни и кабелни линии на стойност 92 хил. лв. Разбити са 35 трафопоста и са нанесени щети на стойност над 25 хил. лв. при 6000 засегнати потребители. За периода януари-август 2016 г. са извършени над 16 200 проверки. Констатирани са 6800 манипулации с цел кражба на ел. енергия. Дотаксуваната енергия е на стойност 755 хил. лв. За последните 5 години са разкрити кражби на електроенергия, необходима за захранването на Бургас, например за месец и половина.

- Според вас може ли да се направи профил на крадците?
- За съжаление, в обществото битува мнение, че най-големите крадци живеят в ромските квартали, които директно се прикачват към електрическата мрежа. Истината обаче е съвсем различна. Кражбите, които са в особено големи размери, се извършват от хора в бизнеса - хотелиери, ресторантьори, сервизи и т.н. Те са поръчителите, а извършителите са бивши и настоящи служители на електроразпределителните дружества. Те манипулират електрическите системи с високотехнологична техника, което по същество е организирано престъпление. 
Основната причина да се краде в такива огромни мащаби е безнаказаността. Наказателният кодекс не дава достатъчна яснота за разкриване на нарушителите от страна на органите на МВР и прокуратурата. Затова в повече от случаите прокуратурата прекратява производствата поради липса на конкретни извършители, които задължително трябва да бъдат хванати на място, когато крадат, за да попаднат в съдебната зала. В резултат на това е налице икономически абсурд, при който се краде с години, защото санкциите са обидно малки и нямат ефект на генерална превенция. 

- Това значи ли, че не се водят дела срещу крадците, защото не са хванати на място, когато извършват кражбата?
- За миналата година на територията на София са образувани около 1000 досъдебни производства. Осъдителните присъди са не повече от четири. Затова е необходимо да се предприемат спешни законодателни мерки за ограничаване на кражбите, които засягат преди всичко потребителите и обществото като цяло. И, разбира се, най-потърпевши са възрастни и бедни хора или безработни, които понякога плащат нереални сметки. В тази връзка от Федерацията на потребителите в България ще предложим промяна на Наказателния кодекс и вменяване на отговорност на всички ползватели на електроенергия, за които е установен нерегламентиран начин на захранване, независимо от това, че не са хванати на място да крадат. Със законодателните промени трябва да се въведат строги санкции срещу крадците. С тези санкции е редно да се покрият загубите на електроразпределителните дружества. Остатъкът пък да се внася във Фонд за подпомагане на енергийно бедните - пенсионери, безработни и инвалиди, така както се предлага от ЧЕЗ, и се подкрепя изцяло от Федерацията на потребителите в България.

- Как е решен проблемът в други страни от ЕС? 
- В Германия при констатирани кражби периодът на дотаксуване е 6 месеца. Потреблението се определя въз основа на брой уреди и тяхната консумация за 10 ч. на ден. В Чехия дотаксуването е за 24 месеца с максимална консумация на база инсталирана мощност. В Румъния дотаксуването е за 36 месеца с максимална консумация на база инвентаризация на уредите на мястото на потребление. Имайки предвид практиката в тези държави, от Федерация на потребителите в България ще предложим изменения в Закона за енергетиката с цел КЕВР да въведе промени в Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. Ще предложим периодът на дотаксуване за всички случаи на установено нерегламентирано използване на електроенергия да е 12 месеца, а не както досега три месеца. Цената на санкцията да бъде в трикратен размер на пазарната цена при крайния снабдител и търговец на електроенергия. Само по този начин ще могат да се защитят интересите на изрядните български потребители в енергийния сектор.

Тодорка НИКОЛОВА