Съществуващ път по направлението Стара Загора – Мъглиж – Трявна може да поеме част от трафика през Стара планина и да бъде реална алтернатива на „Хаинбоаз” и „Шипка” поне за лекотоварния трафик. Това бе обсъдено вчера на среща между изпълнителния директор на НАПИ инж. Янков и областния управител на Стара Загора.

Към момента по това направление съществува 26-километров път, след реновирането на който, лекотоварният трафик през Стара планина ще има алтернатива. Пътят прави връзка от Мъглиж през Дъбово, Яворовец, Радунци, Борущица, Кръстец, Плачковци и Трявна и извежда трафика на главния път за Варна. Ремонтът на 26-те километра ще осигури трети проход през планината – разположен между „Хаинбоаз” и „Шипка”, успореден на тях и на ЖП-линията Стара Загора – Велико Търново.
За да отговорим на исканията на обществеността на Габрово за разтоварване на трафика през „Шипка” и съобразявайки се с позицията на българските превозвачи, че ремонтът на „Хаинбоаз” затруднява предвижването през Стара планина и удължава маршрутите, трябва да приемем, че идеята за реновиране на тези 26 км. ще осигури удобна алтернативна връзка между северна и южна България и ще ни даде трети възможен маршрут. Предстоят обсъждания с ресорните дирекции в НАПИ още през тази седмица, каза инж. Янков.
Пред изпълнителния директор бе поставен и въпросът за изграждане на още един изход от Стара Загора към магистралата в западно направление. Причината е голямото натоварване на участъка след края на магистралата, в който се вливат трафиците от посока север – юг, през Хаинбоаз, и от направлението за Бургас. 9-километровия участък от колелото след магистралата до околовръстния път на Стара Загора поема трафик, чиято интензивност изисква намиране на алтернативно решение. Такова, според областния управител, е именно изграждането на втори изход от Стара Загора към магистралата в западно направление чрез доизграждане на връзка с магистралата в близост до с. Свобода при пътния възел с път II-66. Възелът е започнат по време на строителството на магистралния участък и по направените разчети за довършването му ще са нужни около 800 хил. лв., а реализацията му ще допринесе за безопасността и облекчаването на трафика./БЛИЦ