Генералният директор на Юнеско Ирина Бокова и проф. дмн Константин Койчев са новите Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет. Решението за присъждане на почетните звание е взето на последното заседание на Академичния съвет на 21 юни.
Ирина Бокова получава титлата за приноса й към развитието и утвърждаването на Република България в европейското политическо и образователно пространство и опазване на световното културно-историческо наследство.<br /> <br /> Световноизвестният учен и преподавател в областта на спортната медицина, анатомията и физиологията проф. дмн Константин Койчев става почетен Доктор хонорис кауза&nbsp;заради популяризиране на българската наука и нейните достижения в Европа и за академичното развитие и международния престиж на Великотърновския университет &ldquo;Св. св. Кирил и Методий&rdquo;.<br />