На 23.07.2009 г. е определена поредна дата за предаване на малолетната Моника З. на нейния баща Умберто З., италиански гражданин. Процедурата е по влязлото в сила решение на Софийски градски съд, с което е постановено връщане на детето в държавата по обичайното му местопребиваване – Италия, обясняват от правосъдното министерство.
До този момент майката на детето отказва доброволно да изпълни съдебното решение. Тя предлага спорът да бъде решен чрез медиация. <br /> <br /> В съответствие с политиката на Министерството на правосъдието за разрешаването на подобни спорни въпроси, преди да се пристъпи към принудително изпълнение, трябва да се предложат алтернативни способи, какъвто е медиацията. <br /> <br /> Такъв подход беше приложен и в случая с децата от Асеновград. /БЛИЦ