За първи път през тази година започва изграждане на общодостъпна среда в детските градини.
Първите пет детски заведения , в които ще бъде осигурена общодостъпна среда за деца с физически увреждания са ОДЗ №8 в район „Красно село”, ОДЗ №51 в район „Илинден”, ОДЗ №13 в район „Искър”,.Специализирана детска градина за деца със специфични образователни потребности №112 в район „Витоша”и ОДЗ №39 в район „Овча купел”.
Процесът на изграждане на общодостъпна среда в столичните училища продължава. През това лято ще бъдат изградени рампи и санитарни възли, съответстващи на нуждите на децата със физически увреждания в 133 СОУ район „Средец”, 136 ОУ район „Възраждане”, СМГ в район „Оборище”,148 ОУ в район „Слатина”,126 ОУ в район „Триадица”,123 СОУ в район „Красна поляна”,101 СОУ в район „Надежда” и 125 СОУ в район „Младост”.

Средствата в размер на 400 000 лева за изграждане на общодостъпна среда са осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд и с решение на Столичния общински съвет от 24 юли се предоставят за тази дейност.
Посочените учебни и детски заведения са избрани въз основа на подадени предложения от районните администрации за необходимост от изграждане на общодостъпна среда, тъй като в тези училища и детски градини има деца и ученици със специални образователни потребности.
До момента е изградена общодостъпна среда в 53 общински училища.
През м.март Столична община в партньорство с БНТ организира и проведе медийна кампания „Училище без бариери” за набиране на средства за изграждане на общодостъпна среда в учебни и детски заведения.
Със събраните приблизително 30 000 лева ще бъде изградена общодостъпна среда в ЦДГ №17, район „Младост”. /БЛИЦ