Десет сътрудници на бившата Държавна сигурност, от които трима изпълнителни директори, са били в ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Те са огласени с решение на комисията по досиетата от днес.
Изпълнителните директори са:<br /> <br /> Ермен Занков (1967), изпълнителен директор в периода 2001 - 2006 г. &ndash; агент Богданов на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) от 1987 г.<br /> Пламен Камбуров (1954), изпълнителен директор в периода 2009 - 2009 г. &ndash; агент Атанас на Второ главно управление на ДС (контраразузнаването) от 1985 г.<br /> Марин Димитров (1959), изпълнителен директор януари - август 2009 г., зам.-директор (юни 2008 г. &ndash; януари 2009 г.).<br /> <br /> Останалите сътрудници на ДС в агенцията са:<br /> Атанас Пенев, началник на отдел &quot;Рибарство и контрол&quot; - Бургас, юли 2002 г. &ndash; октомври 2002 г.<br /> <br /> Бейхан Хасимов, началник на отдел &quot;Рибарство и контрол&quot; - Варна (2004-2009).<br /> <br /> Веселин Дончев, началник на отдел &quot;Технически инспекторат&quot;, от февруари 2010 г.<br /> <br /> Джемил Кадиш, началник на отдел ТЗ - Бургас (2003-2009), и и.д. главен секретар на ИАРА от декември 2008 г. до юни 2009 г.<br /> <br /> Левен Бамов, началник на отдел &quot;Рибарство и контрол&quot; - Разград, март 2005 г. до юни 2010 г.<br /> <br /> Любомир Трифонов, началник на отдел ТЗ &ndash; Видин (2002-2003), началник на отдел &quot;Статистика&quot; март-април 2004 г. и и.д. главен секретар на ИАРА от ноември 2002 г. до ноември 2004 г.<br /> <br /> Стоян Стоянов, директор на главна дирекция &quot;Рибарство, аквакултури и риболовен надзор&quot; (2001 - 2003 г., 2004 - 2009 г.), и.д. главен секретар на ИАРА (2007-2008), началник на отдел &quot;Административно обслужване&quot; (2009), директор на главна дирекция &quot;Рибарство и морски въпроси&quot; от август 2009 г., и.д. главен секретар на ИАРА август - декември.2009 г.<br /> <br /> <em>ИАРА е на подчинение на министъра на земеделието и храните. Агенцията осъществява дейностите, свързани с държавното и оперативното управление на сектор &quot;Рибарство&quot; в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз, държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води. Тя е определена за управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство на ЕС.<br /> </em><br />