Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт в центъра на Пловдив ще бъде замервано с нова транспортно-ориентирана автоматична измервателна станция, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Апаратурата бе монтирана днес на едно от най-товарените кръстовища в града – на булевардите „Цар Борис III Обединител“ и „Шести септември“.
Новият пункт за текуща оценка на качеството на въздуха ще следи концентрациите на фини прахови частици, серен диоксид, азотен оксид и азотен диоксид, бензен, въглероден оксид, както и стандартния набор от метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева радиация. Монтирането на станцията е в изпълнение на плана за развитие на националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
Станцията ще се обслужва от експерти от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и от РИОСВ-Пловдив. Резултатите от измерванията ще се публикуват в ежедневния бюлетин на Изпълнителната агенция. Новият пункт ще влезе в редовна експлоатация от 15 ноември.
Димана Тодорова /БЛИЦ