През 2008 година 7 276 е общият брой на децата в домове за сираци, в тези за умствена изостаналост, за физически увреждания и в домовете, в които се прилагат медицински грижи. Това заяви заместник-социалният министър Светлана Дянкова пред Агенция БЛИЦ.
По думите й през 2007 година децата са били 8 019. В институциите на Министерство на здравеопазването децата са 2 440. Това са домове за медико-социални грижи и те са 32 на брой.
Домовете за деца, лишени от родителска грижа са 82 и в тях  през 2008 година е имало 3 797 деца. За 2007 година в този вид домове е имало 4 189 питомци. Възпитаниците в домовете за деца с увреждания са 1 039 през 2008 година. Те са настанени в 26 домове за деца и младежи с умствена изостаналост и домове за деца и младежи с физически увреждания и съхранен умствен интелект.
Десислава Вангелова, БЛИЦ