Във варненския районен съд е внесено за разглеждане споразумение по наказателно производство срещу 32-годишната М. Душкова, която в периода 24 септември 2010 г. - 13 април 2011 г., като пълнолетно работоспособно лице продължително време не се е занимавала с общественополезен труд, но е получавала нетрудови доходи по неморален начин - чрез проституция.
Съдебното заседание е насрочено за 10 часа. Делото за престъпление по чл.329, ал.1 от НК. се разглежда от 37 съдебен състав. <br /> <br /> Още 3 дела с предмет престъпления по чл.329, ал.1 от НК са насрочени за разглеждане в Районния съд през следващия месец - на 13,17 и 20 май.<br /> <br />