3132 домакинства в цялата страна ще бъдат анкетирани от Националния статистически институт в рамките на новото изследване „Бюджет на времето”. То е включено в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.
Анкетираните ще попълват &bdquo;Дневник за използване на времето&rdquo;, в който денонощието е разпределено на интервали от 10 минути и за всеки интервал трябва да бъдат попълнени извършваните дейности. Всеки делничен ден ще се наблюдават 12 домакинства, а в събота и неделя &ndash; по 30. Изследването започва днес и ще продължи до 18 октомври 2010 г.<br /> <br /> Провеждането на изследването е част от програмата на ЕВРОСТАТ за единно изследване на бюджета на времето в рамките на Европейския съюз. Така се създава възможност за съпоставимост в национален и европейски мащаб, смятат статистиците. След анализиране на резултатите от изследването ще могат да се направят косвени оценки и за развитието на неформалната икономика и обема на продукцията, създавана от домакинствата.<br /> <br /> Изследването &bdquo;Бюджет на времето&rdquo; се провежда за пети път, като последното е било през 2001/2002 г. в рамките на преброяването на населението и жилищния фонд през 2001 г. /БЛИЦ<br />